Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 6.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi) (sk. protokolu)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 9.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Darba kārtība
 13.Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide (debates)
 14.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (debates)
 15.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē (debates)
 16.Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (debates)
 17.Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (debates)
 18.Militārā mobilitāte (īss izklāsts)
 19.Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (īss izklāsts)
 20.Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (īss izklāsts)
 21.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (542 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2827 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. aprīlisJuridisks paziņojums