Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 5.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte kroki): Patrz protokól
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Porządek obrad
 13.Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (debata)
 14.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (debata)
 15.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym (debata)
 16.Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (debata)
 17.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (debata)
 18.Mobilność wojskowa (krótka prezentacja)
 19.Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (krótka prezentacja)
 20.Nowy europejski program na rzecz kultury (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (542 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2827 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2019Informacja prawna