Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 10 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 6.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat): consultaţi procesul-verbal
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) (dezbatere)
 14.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (dezbatere)
 15.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (dezbatere)
 16.Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (dezbatere)
 17.Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) - Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) - Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (dezbatere)
 18.Mobilitatea militară (prezentare succintă)
 19.Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (prezentare succintă)
 20.Noua agendă europeană pentru cultură (prezentare succintă)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (542 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2827 kb)
Ultima actualizare: 5 aprilie 2019Notă juridică