Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 10. december 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnik sej: gl. zapisnik
 5.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 6.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika) (nadaljni ukrepi): gl. zapisnik
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Razpored dela
 13.Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) (razprava)
 14.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (razprava)
 15.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (razprava)
 16.Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (razprava)
 17.Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (razprava)
 18.Vojaška mobilnost (kratka predstavitev)
 19.Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (kratka predstavitev)
 20.Nova evropska agenda za kulturo (kratka predstavitev)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (542 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2827 kb)
Zadnja posodobitev: 5. april 2019Pravno obvestilo