Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen versio

Verkkojen Eurooppa -väline (keskustelu)
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, tässä Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa mietinnössä todellakin kyse on teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan yhteisestä mietinnöstä. Haluan lämpimästi kiittää kanssaesittelijöitäni jäsen Marinescua ja jäsen Teličkaa sekä kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä.

Verkkojen Eurooppa -väline on yksi tärkeistä tulevan kauden ohjelmista, joiden tavoitteena on ennen kaikkea investoida eurooppalaiseen infrastruktuuriin sekä energian, digitalisaation että liikenteen alalla. Tiedämme, että kun haluamme vauhdittaa Euroopan kasvua ja kilpailukykyä ja varmistaa, että meille syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja, on ehdottoman tärkeää, että meillä on nykyaikainen ja hyvässä kunnossa oleva infrastruktuuri ja että yhteydet toimivat myös jäsenvaltioiden välillä.

Erityisenä painopisteenä tulevalla kaudella tulee olemaan ilmastomuutoksen torjunta. Tästä Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta 60 prosenttia on tarkoitus suunnata hankkeisiin, joilla voidaan torjua ilmastonmuutosta, ja se on erittäin tärkeä näkökulma. Energian osalta meillä on jo aiemmin määritelty ne kaikkein tärkeimmät eurooppalaiset yhteydet, joihin tätä rahoitusta tullaan käyttämään: kyse on Euroopan kannalta keskeisistä yhteysverkoista, rajatylittävistä yhteyksistä, ja tuota listaa tullaan tulevina vuosina luonnollisesti päivittämään.

Tällä kaudella painopiste on aika voimakkaasti ollut kaasuinfrastruktuurissa eli siinä, että olemme saaneet rakennettua kaasuputkiyhteyksiä eri puolille Eurooppaa. Olemme saaneet näin tehostettua omaa kaasumarkkinaamme. Mutta luonnollisesti nyt, kun isot kaasuprojektit alkavat olla valmiita, tulevalla kaudella vuodesta 2021 alkaen, kun tämä ohjelma astuu voimaan, painopiste tulee olemaan entistä enemmän sähkön siirtoverkoissa. Tähän on tarvetta myös sen vuoksi, että uusiutuvan energian määrä kasvaa koko ajan Euroopan alueella ja siirtoyhteydet ja rajatylittävät siirtoyhteydet ovat erittäin tärkeässä roolissa.

Uutena elementtinä tässä ohjelmassa tulee olemaan mahdollisuus myös rahoittaa jäsenvaltioiden yhteisiä uusiutuvan energiaan hankkeita. Komissio ehdotti, että tähän voitaisiin suunnata korkeintaan 10 prosenttia ohjelmasta, mutta Euroopan parlamentissa nostimme tuon osuuden 15 prosenttiin. Uusiutuva energia on tärkeä alue, jossa investointeja tarvitaan.

Digitaalinen osio tässä ohjelmassa tulee olemaan hiukan pienempi kuin nykyisessä ohjelmassa ihan siitä johtuen, että nyt meillä on aivan kokonaan uusi Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, josta rahoitetaan näitä muita hankkeita, ja tämä digitaalinen osuus tulee nimenomaan keskittymään infrastruktuurihankkeisiin. Erityiseksi painopisteeksi parlamentti haluaa ottaa muun muassa 5G-verkot eli sen, että saamme kaikkein merkittävimpien liikenneväylien varrelle rakennettua nopeat 5G-yhteydet. Tärkeää on myös mahdollisuus rahoittaa merikaapeliyhteyksiä tämän rahaston ja Verkkojen Eurooppa -välineen kautta.

Ilman muuta kollegani kohta tulevat puhumaan liikennehankkeista enemmän, mutta tavoitteemme siitä, että ihmiset, tavarat ja palvelut liikkuvat yli rajojen Euroopassa, edellyttää tietenkin, että meillä on erittäin hyvät rajatylittävät liikenneyhteydet, ja nimenomaan tähän tämä ohjelma tulee keskittymään seuraavalla kaudella. On myös otettava opiksi siitä, missä tällä kaudella emme ole onnistuneet niin hyvin, ja se on ilman muuta ollut synergioiden hakeminen. Meidän on löydettävä jatkossa enemmän myös synergioita liikenne-, energia- ja digitaalisten hankkeiden välillä. Tätä osuutta parlamentti haluaa nyt jatkossa erityisesti painottaa. Se tarkoittaa muun muassa vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuria liikenneväylien varrella tai älyverkkoja energian osalta. Eli entistä enemmän halutaan synergioita digitalisaation, energian ja liikenteen välillä, jolloin saamme erittäin modernin ja nykyaikaisen infrastruktuurin Eurooppaan.

 
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus