Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.03)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). – Herr Präsident! Ich möchte hier nur erwähnen, dass wir morgen um 17.00 Uhr Abstimmungen haben. Ich finde das auch sehr gut, weil dann am Donnerstag dementsprechend auch um 13.00 Uhr die Sitzung beendet werden kann.

Ich möchte nur heute ankündigen, dass ich voraussichtlich am Donnerstag vor der Abstimmung beantragen werde, dass die Sitzung pünktlich um 13.00 Uhr beendet wird, weil es natürlich jetzt dringend notwendig ist, zu Hause für die Wahlen unterwegs zu sein, und wir Veranstaltungen zu Hause haben und deshalb eine pünktliche Beendigung der Sitzung bei den Abstimmungen notwendig ist.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję bardzo, panie pośle Rübig. Myślę, że większość z nas jest tego samego zdania, że generalnie w czwartek powinniśmy kończyć głosowania nie później niż o godz. 13.00 po to, żeby w godny sposób dojechać na lotnisko. Ja przyjmuję to i przekażę na forum Prezydium Parlamentu, żebyśmy poczynili wszelkie wysiłki, aby ewentualnie zaczynać pół godziny wcześniej głosowania, ale kończyć je w taki sposób, który będzie szanował godność tej Izby. Bardzo dziękuję.

 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου