Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 12 december 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Pakket eengemaakte markt (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 7.Debat met Nicos Anastasiades, president van Cyprus, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Uitreiking Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 12.Stemmingen
  12.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  12.2.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (stemming)
  12.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (stemming)
  12.4.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen (stemming)
  12.5.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (stemming)
  12.6.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (stemming)
  12.7.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (stemming)
  12.8.Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (stemming)
  12.9.Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (stemming)
  12.10.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (stemming)
  12.11.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) (stemming)
  12.12.Programma tot uitvoering Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (stemming)
  12.13.Pakket eengemaakte markt (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (stemming)
  12.14.Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (stemming)
  12.15.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (A8-0392/2018 - David McAllister) (stemming)
  12.16.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (stemming)
  12.17.Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (stemming)
 13.Stemverklaringen: zie notulen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 17.Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet (actualiteitendebat)
 18.Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten - Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid (debat)
 19.Stemmingen
  19.1.Oprichting van het Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (stemming)
  19.2.Vaststelling van de Connecting Europe Facility (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (stemming)
  19.3.Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (stemming)
 20.Stemverklaringen: zie notulen
 21.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (debat)
 24.Snelle afhandeling van handelsgeschillen (debat)
 25.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (debat)
 26.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (debat)
 27.Samenstelling commissies: zie notulen
 28.Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (debat)
 29.Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (debat)
 30.Ingekomen stukken: zie notulen
 31.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 32.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (916 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4340 kb)
Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2019Juridische mededeling