Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 13. december 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 3.Andragender (jf. protokollen)
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 6.Situationen for migranter ved grænsen til EU i Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere
  7.3.Tanzania
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  9.1.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (afstemning)
  9.2.Hurtig bilæggelse af handelstvister (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  9.3.Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) (afstemning)
  9.4.Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (afstemning)
  9.5.Aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (A8-0432/2018 - Theresa Griffin) (afstemning)
  9.6.Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (A8-0428/2018 - Paul Tang) (afstemning)
  9.7.Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) (afstemning)
  9.8.Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh (RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018)
  9.9.Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere (RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018)
  9.10.Tanzania (RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018)
  9.11.Blockchain: en fremadskuende handelspolitik (A8-0407/2018 - Emma McClarkin) (afstemning)
  9.12.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (B8-0561/2018) (afstemning)
  9.13.Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018) (afstemning)
  9.14.Ombudsmandens årsberetning for 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) (afstemning)
  9.15.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (A8-0404/2018 - Cecilia Wikström) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  10.2.Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.3.Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira)
  10.4.Partnerskabsaftale mellem EU og Japan (A8-0383/2018 - Alojz Peterle)
  10.5.Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  10.6.Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  10.7.Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)
  10.8.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (A8-0392/2018 - David McAllister)
  10.9.Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius)
  10.10.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.11.Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  10.12.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička)
  10.13.Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati)
  10.14.Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018)
  10.15.Ombudsmandens årsberetning for 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Sjældne sygdomme (forhandling)
 15.Spredning af afrikansk svinepest (forhandling)
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (665 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3117 kb)
Seneste opdatering: 5. april 2019Juridisk meddelelse