Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Europejski Fundusz Społeczny Plus (debata)
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Kluczowy w Europejskim Funduszu Społecznym Plus jest cel dotyczący poprawy jakości, efektywności i przydatności programów kształcenia i szkolenia dla rynku pracy. Działania współfinansowane przez Fundusz muszą umożliwić nabycie faktycznie potrzebnych na rynku kompetencji, w tym umiejętności cyfrowych. Szczególnie te ostatnie będą miały kluczowe znaczenie w najbliższych latach. Zachodząca transformacja gospodarki, a także powstawanie przemysłów 4.0 będą wymagały specyficznych kompetencji. Środki z funduszu muszą zostać wykorzystane na wzmocnienie kompetencji pracowników oraz osób wchodzących dopiero na rynek pracy. Ponieważ zmiany technologiczne zachodzą bardzo szybko, istotne jest, aby środki z Funduszu były także przeznaczone na lepsze prognozowanie zmian na rynku pracy.

Chciałabym podziękować sprawozdawczyni za zaangażowanie i bardzo dobrą pracę nad Funduszem. Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że Fundusz należy uzupełnić o poprawę dostępu do zatrudnienia również dla osób z grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Poprzez Fundusz trzeba promować nie tylko samozatrudnienie, ale także generalnie zatrudnienie.

Zgadzam się również z propozycją, że państwa członkowskie mające problem z osobami młodymi należącymi do kategorii NEET powinny przeznaczać większą część środków z Funduszu na wsparcie młodych.

 
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna