Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg Revidované vydanie

Európsky sociálny fond plus (ESF+) (rozprava)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne – Európsky sociálny fond už od roku 1958 prispieva k zvyšovaniu nezamestnanosti, zlepšovaniu odbornej prípravy a vzdelania, k sociálnej inklúzií a v boji proti chudobe. Za ostatné obdobie sme boli svedkami toho, že práve ESF výrazne prispel aj k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí, kde sme prostredníctvom mnohých programov zaistili, že po ukončení štúdia mladí ľudia majú nárok na zamestnanie, stáž, alebo rekvalifikácie. Jednotlivé projekty prispeli k zlepšeniu hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti. Chcem oceniť skutočnosť, že výbor EP pre zamestnanosť a sociálne vecí presadzuje zvýšenie financovania ESF+ v rokoch 2021 – 2027 o 19 % v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie, teda z 89,6 miliárd eur na 106,8 miliárd. Je to dobrá správa pre obyvateľov jednotlivých členských štátov, pretože z fondu sa budú môcť podporovať rôzne aktivity nielen pre mládež, ale aj detí z chudobných rodín, ktoré prostredníctvom rôznych programov dostanú príležitosť rozvíjať svoje talenty, ale aj aktívne sa zapájať do voľnočasových aktivít, čím zabezpečíme ich sociálne vylúčenie v dôsledku ekonomickej chudoby.

 
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne oznámenie