Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (debata)
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Dzisiejsze sprawozdanie mierzy się z najpoważniejszymi wyzwaniami, które stoją przed Unią Europejską: łamaniem praworządności, dyskryminacją i mową nienawiści. To dobrze, bo łamanie trójpodziału władz, upolitycznienie sądów i prokuratury, bezprecedensowe szczucie w mediach państwowych oraz brak reakcji władz na akty agresji i nienawiści wobec przeciwników politycznych prowadzą do atmosfery sprzyjającej aktom terroru. Ofiarą takiego aktu terroru stał się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, ofiarą zinstytucjonalizowanej nienawiści, z jaką mamy do czynienia w Polsce od trzech lat.

Dzisiejsze sprawozdanie jest więc apelem całej wolnej Europy o przywrócenie najistotniejszych wartości w życiu publicznym: praworządności, tolerancji i poszanowania godności człowieka. Tylko wówczas, gdy to się spełni, śmierć Pawła Adamowicza nie pójdzie na marne.

Dobrze, że w tak rzetelny sposób opisana została w sprawozdaniu kwestia praworządności i innych fundamentalnych wartości Unii Europejskiej, bowiem ani suwerenność narodowa, ani zasada subsydiarności nie mogą uzasadniać systemowego łamania tych wartości. Dobrze też, że udało się utrzymać poprawkę wskazującą na niską efektywność działania artykułu 7 i wzywającą Radę do jak najszybszego stwierdzenia, czy w przypadku Polski i Węgier dochodzi do wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości zawartych w Traktatach.

Chciałabym pochwalić w tym miejscu Franka Engela za wypracowanie dobrych z perspektywy naszej grupy politycznej kompromisów, dlatego też opowiadam się w imieniu PPE za przyjęciem sprawozdania.

 
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2019Informacja prawna