Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург Редактирана версия

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (разискване)
MPphoto
 

  Владимир Уручев (PPE). – Г-н Председател, г-жо Комисар, приветствам регламента и направените от докладчика г-жа Хармс добри изменения за продължаване на подкрепата от Европейския съюз на програмата за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Игналина“. Предложените 780 милиона евро за следващия период представляват адекватно финансиране за програмата, което е съобразено с експертното мнение и удовлетворява реалистичните графици за изпълнение на огромния обем дейности.

Важно е да се подчертае, че не трябва поради недостатъчно финансиране да се допуска прекъсване на дейностите в един сложен етап на обезвреждане и демонтаж на двата реактора, за да се предотвратят рисковете за ядрената безопасност и радиологичните опасности за региона и за цяла Европа.

Не споделям тезата, че по-голямото съфинансиране от страна на държавата членка би довело до по-ефективно използване на средствата. Подкрепям запазването на сегашното разпределение на финансирането от Европейския съюз и Литва съответно на 86% и 14%. Всяко увеличаване на съфинансирането би представлявало значителна финансова тежест за страната. Не е справедливо за населението и би уронило репутацията на Европейския съюз в изпълнение на поетите задължения пред Литва за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Игналина“.

 
Последно осъвременяване: 28 май 2019 г.Правна информация