Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 8.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 9.Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 12.Äänestykset
  12.1.Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2016 tilien päättäminen (B8-0052/2019) (äänestys)
  12.2.Esitys työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaiseksi päätöslauselmaksi, jossa pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta lausuntoa Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta EU:n ja Marokon välillä tehtävän suunnitellun sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B8-0051/2019) (äänestys)
  12.3.EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (äänestys)
  12.4.EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (äänestys)
  12.5.EU:n ja Kiinan sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, asia DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (äänestys)
  12.6.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (äänestys)
  12.7.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (äänestys)
  12.8.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (äänestys)
  12.9.Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (äänestys)
  12.10.Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
  13.1.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 18.Totalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen ja sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus (ajankohtainen keskustelu)
 19.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Äänestykset
  21.1.Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (äänestys)
  21.2.Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (äänestys)
  21.3.InvestEU-ohjelman perustaminen (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (äänestys)
  21.4.EU:n tilapäinen matkustusasiakirja (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (äänestys)
  21.5.Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (äänestys)
  21.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (äänestys)
  21.7.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (äänestys)
  21.8.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (äänestys)
  21.9.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (äänestys)
 22.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 23.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon jatkaminen
 25.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (keskustelu)
 26.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (keskustelu)
 27.Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta (keskustelu)
 28.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 29.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (keskustelu)
 30.Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen (keskustelu)
 31.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen (keskustelu)
 32.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 33.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 34.Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma (keskustelu)
 35.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 36.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1164 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5537 kb)
Päivitetty viimeksi: 28. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus