Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 8.Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 9.Debates par Eiropas nākotni ar Spānijas premjerministru Pedro Sánchez Pérez-Castejón (debates)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšana (B8-0052/2019) (balsošana)
  12.2.Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, lai lūgtu Tiesas atzinumu par to, vai ierosinātais ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ir saderīgs ar Līgumiem (B8-0051/2019) (balsošana)
  12.3.ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (rezolūcija) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (balsošana)
  12.4.ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (balsošana)
  12.5.ES un Ķīnas nolīgums saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (balsošana)
  12.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (balsošana)
  12.7.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (balsošana)
  12.8.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (balsošana)
  12.9.Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (balsošana)
  12.10.Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
  13.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 18.Vispusīga Eiropas izglītība, pētniecība un totalitārās pagātnes atcerēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)
 19.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (debates)
 20.Sēdes atsākšana
 21.Balsošanas laiks
  21.1.Īpašas finansējuma programmas izveide kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (balsošana)
  21.2.Īstenošanas ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāru (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (balsošana)
  21.3.Programmas InvestEU izveide (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (balsošana)
  21.4.ES pagaidu ceļošanas dokuments (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (balsošana)
  21.5.Euratom pētniecības un mācību programma 2021.–2025. gadam (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (balsošana)
  21.6.Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (balsošana)
  21.7.Banku savienība: 2018. gada ziņojums (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (balsošana)
  21.8.ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (balsošana)
  21.9.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (balsošana)
 22.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 23.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 24.Sēdes atsākšana
 25.Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (debates)
 26.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (debates)
 27.2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (debates)
 28.Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)
 29.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (debates)
 30.Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā (debates)
 31.Programmas “Tiesības un vērtības” izveide (debates)
 32.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 33.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 34.Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (debates)
 35.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 36.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1164 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5537 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. maijsJuridisks paziņojums