Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 17. januar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c) (opfølgning): se protokollen
 3.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 4.Andragender (jf. protokollen)
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Differentieret integration (kortfattet forelæggelse)
 7.Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov
  8.2.Sudan
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (afstemning)
  10.2.Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (afstemning)
  10.3.Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (afstemning)
  10.4.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (afstemning)
  10.5.Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande erhvervet ved plyndringer under væbnede konflikter og krige (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  10.6.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (afstemning)
  10.7.Fastlæggelse af en flerårig plan for fiskeriet efter demersale bestande i det vestlige Middelhav (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (afstemning)
  10.8.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (afstemning)
  10.9.Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (afstemning)
  10.10.Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (afstemning)
  10.11.Europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (afstemning)
  10.12.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (A8-0456/2018 - Lara Comi) (afstemning)
  10.13.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (afstemning)
  10.14.Differentieret integration (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (afstemning)
  10.15.Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Oprettelse af InvestEU-programmet (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.ECB's årsberetning for 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Bankunionen – Årsberetning 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Differentieret integration (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Beskyttelse af EU's risproduktion (forhandling)
 16.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster : se protokollen
 17.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (567 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2771 kb)
Seneste opdatering: 7. juni 2019Juridisk meddelelse