Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (συνοπτική παρουσίαση)
 7.Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov
  8.2.Σουδάν
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (ψηφοφορία)
  10.2.Σουδάν (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (ψηφοφορία)
  10.3.Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (ψηφοφορία)
  10.4.Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (ψηφοφορία)
  10.5.Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  10.6.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  10.7.Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (ψηφοφορία)
  10.8.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  10.9.Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (ψηφοφορία)
  10.10.Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (ψηφοφορία)
  10.11.Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (ψηφοφορία)
  10.12.Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (A8-0456/2018 - Lara Comi) (ψηφοφορία)
  10.13.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (ψηφοφορία)
  10.14.Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (ψηφοφορία)
  10.15.Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Θέσπιση του προγράμματος InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Προστασία του ρυζιού της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (567 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2771 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου