Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Δηλώσεις της Προεδρίας
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (συζήτηση)
 19.Καταπολέμηση του κλίματος μίσους και της σωματικής βίας εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων εντολοδόχων (συζήτηση)
 20.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, εξελίξεις από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά (συζήτηση)
 21.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 22.Τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν (συζήτηση)
 23.Κατάσταση πρόοδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ (συζήτηση)
 24.Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu (συζήτηση)
 25.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)
 26.Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 27.Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (συζήτηση)
 28.Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 29.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 31.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (707 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3657 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου