Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 30. tammikuuta 2019 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Juhlaistunto - Kansainvälinen holokaustin muistopäivä
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Puhemiehen julkilausumat
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 8.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 19.Demokraattisesti valittuihin viranhaltijoihin kohdistuvan vihan ilmapiirin ja fyysisen väkivallan torjuminen (keskustelu)
 20.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Unkarissa ja niitä koskeva kehitys syyskuun 2018 jälkeen (keskustelu)
 21.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 22.Kiinan ja Taiwanin salmen ylittävien suhteiden viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 23.Yhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne (keskustelu)
 24..eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta (keskustelu)
 25.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 26.Vuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 27.Romanien integrointistrategiat (keskustelu)
 28.Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (keskustelu)
 29.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 30.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 31.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (707 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3657 kb)
Päivitetty viimeksi: 17. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus