Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 30 stycznia 2019 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Uroczyste posiedzenie - Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Oświadczenia Przewodniczącego
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Komunikat Przewodniczącego: patrz protokół
 8.Skład Parlamentu: patrz protokół
 9.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 10.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokół
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokół
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokół
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 17.Porządek obrad
 18.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 19.Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób upoważnionych (debata)
 20.Praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r. (debata)
 21.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 22.Najnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem (debata)
 23.Stan negocjacji handlowych między USA a UE (debata)
 24.Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” (debata)
 25.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)
 26.Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (debata)
 27.Strategie na rzecz integracji Romów (debata)
 28.Poprawki do Regulaminu (debata)
 29.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 31.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (707 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3657 kb)
Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2019Informacja prawna