Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 30 januari 2019 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Högtidligt möte – Den internationella minnesdagen med anledning av förintelsen
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Uttalanden av talmannen
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Meddelande från talmannen: se protokollet
 8.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 9.Valprövning: se protokollet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 17.Arbetsplan
 18.Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 19.Bekämpning av det klimat präglat av hat och fysiskt våld som riktas mot demokratiskt valda mandatinnehavare (debatt)
 20.Rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern – utvecklingen sedan september 2018 (debatt)
 21.Situationen i Venezuela (debatt)
 22.Den senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan (debatt)
 23.Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU (debatt)
 24.Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu (debatt)
 25.Årsrapporten om konkurrenspolitik (debatt)
 26.Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (debatt)
 27.Strategier för integration av romer (debatt)
 28.Ändringar av parlamentets arbetsordning (debatt)
 29.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 31.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (707 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3657 kb)
Senaste uppdatering: 17 maj 2019Rättsligt meddelande