Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 11 lutego 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2020 r.: Patrz protokól
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze): Patrz protokól
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów): Patrz protokól
 12.Porządek obrad
 13.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (debata)
 14.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (debata)
 15.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (debata)
 16.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją - Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (debata)
 17.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (debata)
 18.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (debata)
 19.Duże drapieżniki (debata)
 20.Stan debaty nad przyszłością Europy (krótka prezentacja)
 21.Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (544 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2889 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019Informacja prawna