Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 11. februára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2020: pozri zápisnicu
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie): pozri zápisnicu
 12.Program práce
 13.Program EÚ pre boj proti podvodom (rozprava)
 14.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (rozprava)
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (rozprava)
 16.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou - Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (rozprava)
 17.Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (rozprava)
 18.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (rozprava)
 19.Veľké dravce (rozprava)
 20.Stav diskusie o budúcnosti Európy (stručná prezentácia)
 21.Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (544 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2889 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne oznámenie