Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2565(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0100/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0100/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.3. Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προταθείσας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Μαρόκου (B8-0100/2019) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Florent Marcellesi (Verts/ALE). – Señora presidenta, señorías, Human Rights Watch nos alerta de que estamos a punto de votar un Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos que incluye el Sáhara Occidental, vulnerando el Derecho internacional. Como los eurodiputados no estamos por encima de las leyes, nos hace un llamamiento para que pidamos previamente la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si de verdad nos importan el Estado de Derecho, el Derecho internacional y los derechos humanos tanto como decimos aquí siempre, seamos coherentes y pidamos la opinión primero de la justicia europea.

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου