Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (Selected)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Razprave
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg Pregledana izdaja

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Z velikim veseljem sem podprl skupne določbe o kohezijskih skladih, kajti kohezijska politika je tista politika, ki uresničuje princip solidarnosti v Evropi.

S to politiko gradimo avtoceste, železnice, ceste, vodovode, kanalizacijo. Približamo se malemu človeku in preko te politike, ki je vezivo Evropske unije, tudi vsak posameznik spozna dobrobiti Evropske unije.

Veseli me, da smo uspeli v Parlamentu povečati sredstva za to kohezijsko politiko nazaj na raven, ki je bila že v prejšnji kohezijski politiki, kajti predlog Evropske komisije, ki je za 14 % zmanjšal to politiko, je zame povsem nesprejemljiv.

Ključno v nadaljevanju je, da vse naredimo za to, da se bo v trialogu delalo na tem, da bo ta politika postala čim bolj poenostavljena, kajti komplicirana evropska politika je velik problem tudi za države članice.

Države članice pa morajo poskrbeti, da bodo usposobljene tako na državni ravni, da bodo usposobljene na regijski ravni, na občinski ravni, da ne bo prišlo do zaostajanja in pa počasnega izplačevanja teh sredstev. To je velik problem za Evropsko unijo, če se ta sredstva ne koristijo dovolj hitro.

 
Last updated: 24 May 2019Legal notice