Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2574(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0128/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0130

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

20. Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2574(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  George Ciamba, (President-in-Office of the Council) on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, I am here on behalf of the High Representative to convey her message on this subject of great importance for European and global security. The Treaty on Intermediate-Range Nuclear Forces in Europe (INF), signed by Presidents Reagan and Gorbachev in 1987, is among the key international agreements which marked the end of the Cold War. While neither the European Union nor any of the EU Member States are parties to the INF, we do have a very high stake in the preservation and the implementation of this treaty.

Due to the INF, some 3 000 missiles with nuclear and conventional warheads have been removed and have been destroyed. This happened under mutual supervision in the form of on-site inspections. The INF Treaty is also an important contribution to the disarmament obligation under Article 6 of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). The EU and its Member States are united in their support for the NPT, which remains the cornerstone of the global nuclear non—proliferation regime, the essential foundation for nuclear disarmament and an important element in the future development of nuclear energy applications for peaceful purposes. The NPT has made a crucial contribution to international peace, security and stability over the last 30 years.

Let me recall that all NPT states parties are committed to pursuing policies that are fully in line with the treaty and the objective of achieving a world without nuclear weapons. We, as the Union, stress the need for concrete progress towards the full implementation of Article 6 of the NPT, especially through an overall reduction in the global stockpile of nuclear weapons, taking into account the special responsibility of the states that possess the largest number of warheads, namely the Russian Federation and the United States.

But the INF Treaty is not only about prohibition of intermediate-range nuclear-armed missiles, it is about an entire category of ballistic and cruise missiles, regardless of their warheads. In the view of the High Representative, the United States and the Russian Federation need to remain engaged in constructive dialogue to preserve the INF Treaty and ensure its full and verifiable implementation, which is crucial for Europe’s, and global, security.

Obviously an arms control treaty which is not respected by all of its parties is not sustainable. The EU, our Member States and the United States have raised many times in Moscow our serious concerns regarding Russia’s compliance with the INF. These concerns have not been addressed so far, and the treaty now seems to be on its way to unravelling. The INF is not outdated and we, as Europeans, very much hope that the INF Treaty will still be saved.

We do not want to return to a Cold War. We do not want another arms race in Europe or anywhere else in the world. We call on all parties to urgently engage in a dialogue on strategic stability with arms control at its core. Arms control is crucial to our collective security. The world does not need a new arms race that would benefit no one and, on the contrary, would being even more instability.

Thank you for your attention. This was what the High Representative would like to share you, and I do so on her behalf.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Der INF-Vertrag und seine Fortexistenz sind im ureigensten europäischen Interesse. Wir haben seit 1987 und in der Implementierungs dieses Vertrags erlebt, dass eine ganze Kategorie von Waffen von europäischem Boden verschwunden ist. Das sollte auch dabei bleiben. Umso bedauerlicher ist es, dass wir leider feststellen mussten und müssen, dass die Russische Föderation diesen Vertrag seit einigen Jahren bereits verletzt – bereits die Obama-Administration hat das festgestellt.

Auf die Dauer ist natürlich ein Vertrag, der nur für eine Seite verbindlich zu sein scheint, nicht haltbar. Trotzdem ist es für uns nicht erträglich, dass beide Seiten letztlich die Gelegenheit genutzt haben, um aus diesem Vertrag auszusteigen. Wir fordern deshalb, dass sich Russland und die Vereinigten Staaten wieder an einen Tisch setzen, und wenn wir Europäer dabei hilfreich sein können, dann sollten wir das tun. Das erwarten wir auch von unserer exekutiven Seite.

Wir sollten in dem Zusammenhang auch immer mit einbeziehen, dass ein Verlust dieses Vertrags auch ein böses Omen für andere Kategorien von Waffen ist, nämlich die strategischen Waffen. Der START-Vertrag läuft 2021 aus und ich fürchte, wenn wir diesen INF-Vertrag nicht in der Substanz erhalten können, dass wir dann auch eine Gefährdung für den START-Vertrag erleben werden. Das darf politisch nicht akzeptiert werden.

 
  
MPphoto
 

  Clare Moody, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I would like to thank my colleagues for their work on this resolution. It is an important statement on behalf of our Parliament about a treaty that has made our continent and our citizens safer. The EU has been the main beneficiary, and it is in our interests to return to effective implementation of this treaty.

However, it was the Obama administration, in 2014, which first stated that Russia was in violation of its obligations under the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty and there has been no subsequent demonstration of Russia’s compliance since then. Having the INF Treaty provides a framework that helps to avoid misunderstandings and miscalculations. It is also imperative that the right signals are sent on other arms control and disarmament treaties, most particularly the continuation of the new Strategic Arms Reduction Treaty (START). Although our priority should be to preserve the benefits the INF Treaty has brought, we call on the High Representative to explore new, additional multilateral avenues to deliver arms control.

For these reasons, the resolution makes clear that we want Russia to return to full compliance with the INF Treaty and for the High Representative to take the necessary action to ensure the continuing protection of our citizens that a revitalisation of this treaty would present.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I very much welcome the statement made by our S&D colleague. If I may, just a tiny bit of history. In 1977 the then Soviet Union began deployment of the SS20 mobile nuclear armed intermediate-range ballistic missile with the range to target all of western Europe.

This had a political as well as a military objective. The political objective was to create dismay among Western European governments, to stimulate the so-called peace movement and to create division between the Europeans and the United States, whose territory was not directly affected at that time. NATO responded with an effective dual-track approach, and the tough stand taken by the West, led by President Reagan and Margaret Thatcher, and the desire by Gorbachev at the time to move forward, enabled the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) to be signed in 1987. It was a great achievement.

Now, new forces are at work in Russia and once again, it would seem that opportunities are being seized to create dismay and divergence between Western allies. Over the past five years, we’ve observed development of a cruise-missile system, the 9M729 by Russia, which is in breach of the INF Treaty.

Just as in the 1980s, now we must respond again with absolute transatlantic solidarity. I’m pleased that the joint motion is evidence of this and the ECR fully supports it.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, recent developments indicate that the INF Treaty is likely to come to an end. This is unfortunate for its biggest beneficiary, Europe.

Since the United States has already confirmed that Russia has been in violation of the INF Treaty for years and NATO is also convinced that this is the case, and both the US, and later on Russia, have notified their intention to withdraw from the treaty, Europe might be facing another race to arms. Time is of the essence, and it is imperative that Russia uses this six-month period to return to full and verified compliance with the INF Treaty. That is the goal.

Meanwhile, the possible end of the INF Treaty shows us that there is a much larger problem, and that is the current state of affairs between Russia and the Western world. These developments indicate clearly that it is imperative to enhance cooperation between the Western countries, between NATO and the European Union – to demonstrate the unity of the Western world in response to Russia and others on this issue.

While the end of the treaty should be avoided by means of negotiations, it also demonstrates that the more global approach is needed on this issue, since time has moved on and there are more players in the game, like China and others.

Also new technologies have to be taken into account, like cyber and outer space. So, ideally, a new strategic stability framework would incorporate the essence of the IMF treaty and new players both geographically, but also new technologies.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind sicher fast alle hier im Plenarsaal, die eine Fortführung und Bewahrung des INF-Vertrages wollen und dafür auch einstehen. Und deshalb müssen wir auch darüber nachdenken, was wir im Europäischen Parlament dafür leisten können, dass der INF-Vertrag bestehen bleibt. Ich will das hier auch deshalb so feststellen, da für uns als Links-Fraktion feststeht, dass der Kampf und das Bemühen um Abrüstung, Frieden und Stabilität auf dem europäischen Kontinent zentrales Anliegen politischen und jeglichen auswärtigen Handelns der EU wie auch ihrer einzelnen Mitgliedstaaten sein und bleiben muss.

Ja, und insbesondere nukleare Abrüstung muss in diesen Tagen wieder zuerst dabei genannt werden. Darauf zielt auch die Entschließung ab, die in vielen Teilen durchaus richtige Akzente setzt. Aber ich meine schon, wir drücken uns auch um eine konkrete Frage herum. Die USA verlassen alle internationalen Vereinbarungen und Institutionen. Jetzt ist die Existenz Europas gefährdet. Wenn der EU-Botschafter in Washington herabgestuft wird, dann hat das auch damit zu tun, wie die amerikanische Außenpolitik heute gestaltet werden soll. Und das gesellt sich auch zu dem Agieren von Präsident Putin, der auf diese zentrale Strategie der Vereinigten Staaten sozusagen eins zu eins reagiert.

Das Verletzen der nuklearen Abrüstungsvereinbarung hat bereits 2002 mit dem ABM-Vertrag eingesetzt. Und jetzt haben wir wiederum die Situation: Wie geht es mit dem INF-Vertrag weiter? Die heutige Pressekonferenz des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg hat ganz klargemacht, was sich auch hinter dieser Fassade verbirgt: Die Alliierten wollen nicht eins zu eins reagieren, sondern sie sagen: Wir werden zusätzliche 30 Kampfschiffe, 30 Landbataillone, 30 Luftwaffenquadrillen innerhalb der nächsten 30 Tage oder kurz darunter einsetzen. Und im Ergebnis dessen werden zusätzliche 41 Milliarden US-Dollar in Verteidigungsausgaben gesteckt.

Das heißt, der europäische Kontinent droht erneut Spielball des Wettrüstens zu sein. Wir sollten uns nicht darauf einlassen, dass die Spiele um nukleare Waffen zwischen den USA und der Russischen Föderation auf dem Rücken der europäischen Menschen ausgetragen werden. Wir brauchen auch keine neue Stationierung von Mittelstreckenraketen – wo auch immer – der Russischen Föderation und der USA. Wir müssen uns also wirklich für diplomatische Verhandlungen einsetzen, um den INF-Vertrag und mögliche weitere multilaterale Abkommen zu ermöglichen.

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Globale Abrüstung und Nichtverbreitung von Nuklearwaffen ist eines der wichtigsten Ziele unserer Gegenwart.

Für uns Europäer ist die drohende Aufhebung des INF-Vertrags ein Schritt in eine gefährliche Welt. Die Europäische Union muss jetzt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Führung übernehmen und zwischen Russland und den USA vermitteln. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, die multilaterale nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung mit allen politischen Mitteln voranzutreiben. Das ist meine dringende Bitte an die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin.

Weder Russland, die USA, noch China oder andere Staaten werden durch ein nukleares Wettrüsten und noch mehr Raketen ihre Länder sicherer machen. Je mehr nukleare Waffen – ob kurz-, mittel-, oder langstreckige – auf Großstädte gerichtet sind, desto größer wird die Gefahr, durch eine Fehleinschätzung oder durch einen technischen Defekt Millionen von Menschen qualvoll sterben zu lassen.

Die beidseitigen Inspektionen und Verifizierungsmaßnahmen müssen wieder unverzüglich aufgenommen werden, um gegenseitige Anschuldigungen zu prüfen und die INF-Verträge zu retten. Das ist in der letzten Zeit nicht geschehen. Unser Erbe an die kommende Generation darf kein künftiges europäisches Hiroshima sein.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Mr President, invalidation of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty will certainly undermine European and global security and peace. However, the real problem is that Russia is introducing into Europe its new missiles, capable of carrying nuclear warheads. Russia has continued to do this for several years, clearly violating the INF Treaty. Parliament was therefore right to condemn the Russian Federation for continued breach of the INF Treaty. Still, Russia has a chance, until July, to return to full and verifiable compliance.

International, effective and credible arms control remains the basis of European security. However, facing aggressive disregard by Russia of its commitments, there is really no other course of action for NATO, in the foreseeable future, than to be united, determined and fully prepared to foil or prevent any tilting of the international security balance by countries relying primarily on force and intimidation.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kündigung des INF-Vertrags durch Washington und Moskau ist ein gefährlicher Fehler auf beiden Seiten – ein gefährlicher besonders für uns in Europa.

Ich bin empört über den offensichtlichen Mangel an Anstrengungsbereitschaft, ihn zu retten und weiterzuentwickeln. Moskau hätte längst glaubwürdige Beweise gegen westliche Anschuldigungen vorlegen können, und Washington hätte längst auf Verhandlungen drängen können. Wenn jetzt 2021 das New-START-Abkommen auch nicht verlängert wird, haben wir erstmals seit Mitte der 60er Jahre die Situation, ohne jede internationale vertragliche Abmachung dazustehen, um nukleare Rüstung einzuschränken oder zu verhindern.

Wir brauchen einen besseren INF-Vertrag, mit besseren Überprüfungsmöglichkeiten auf beiden Seiten.

Aber eins noch: Wer China mit an Bord haben will, muss andere Wege finden als bestehende Regeln zu zerstören. Vor allem erwarte ich sichtbare Bemühungen der EU-Außenminister und der Hohen Vertreterin. Nehmen Sie es nicht hin, dass wir zum Spielball für geostrategische Pläne anderer werden! Es geht in erster Linie um unsere Sicherheit und die unserer Kinder.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Nikt z nas nie chce, żeby Europa była pobojowiskiem wielkich mocarstw, ale nie możemy kierować się ślepą wiarą w to, że każde dobre intencje się materializują. Nie możemy też pozostawiać Stanom Zjednoczonym wyłącznej odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo, jeżeli jesteśmy świadomi agresywnej polityki Rosji, a zasadą polityki Rosji jest zawsze sondowanie odporności przeciwników – tych, których oni sobie wyznaczają jako przeciwników. Jeżeli nie będziemy reagować, nie zagwarantujemy tego, że Rosja będzie wycofywać się z działań, które destabilizują bezpieczeństwo czy zagrażają pokojowi. W tej sytuacji, w której nasi sprzymierzeńcy uznają za konieczne stwierdzenie niefunkcjonowania tego traktatu, pozostaje nam jedynie solidarność sojusznicza, a także adekwatne reakcje na zagrożenia, które bieżąco stwarza Rosja. Niedawno widzieliśmy naciski na wyrzeczenie się niepodległości przez Białoruś. W gruncie rzeczy poza uchwałami nic nie robimy, a tak naprawdę solidarność w tym wypadku nie kosztuje wiele pieniędzy.

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE). – Herr talman! Jag har haft förmånen att leva under en period då murar mellan länder monterades ner, då nedrustning och avspänning mellan länder var en verklighet i vårt närområde. En period då kalla kriget tog slut och vi började umgås med varandra, då gränserna öppnades och handeln mellan våra länder ökade. Men nu ser det annorlunda ut. Klimathotet är det största hotet mot oss människor på jorden och inte långt därefter kommer kärnvapenhotet. Båda kan undvikas om den politiska viljan finns. Om länder kan komma överens om både budget och regler kan vi klara både klimatpåverkan och freden.

Men i stället för nedrustning ser vi en upprustning runt om i världen. Allt fler länder har skaffat kärnvapen. Utveckling av obemannade vapensystem har pågått under lång tid, nu också en kapplöpning om vem som först skaffar dödliga autonoma vapen. Att INF-avtalet mellan USA och Ryssland nu kraschar är oerhört oroande. Tack vare avtalet skrotades ändå över 3 000 missiler, och det har spelat en stor roll för att minska spänningarna i vår del av världen. Jag uppmanar också parterna att återgå till avtalet.

Vi står nu inför ett val mellan att delta i kapprustningen eller att faktiskt försöka stå fast vid att krig inte löser världens problem och att vi måste göra allt som står i vår makt för att undvika att de uppkommer. Under 2017 antogs FN:s konvention om kärnvapenförbud som ett svar på att kärnvapenstaterna inte lever upp till icke-spridningsavtalet. Det är dags att medlemsstaterna undertecknar och ratificerar den. Någon måste gå före. Vi måste tänka på kommande generationer.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). – Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Kolleginnen und Kollegen! Anfang der achtziger Jahre hat Russland Raketen aufgebaut, und der Westen hat sie mit eigenen Raketen gezwungen, alle Mittelstreckenraketen zu beseitigen. Heute baut Russland wieder Raketen auf, und wir sind nicht in Verhandlungen, sondern die Amerikaner kündigen einen Vertrag auf, den die Russen gerne auch aufkündigen, weil es dann keine rechtlichen Verpflichtungen mehr gibt, auf die wir die Russen hinweisen können. Deswegen halte ich den Vertragsbruch von Russland für falsch, aber genauso die vorzeitige Kündigung durch die Vereinigten Staaten von Amerika, die nur den Russen in die Hand spielt.

Wir wissen, dass wir heute durch China und andere in einer anderen Situation sind, dass nicht der Dualismus noch da ist wie 1980. Aber ich glaube, zu erzwingen, einen Vertrag bestehen zu lassen und auf der Grundlage Verhandlungen zu führen, die Transparenz bringen, die auch die anderen Nuklearmächte miteinbeziehen, ist besser als einen Vertrag erst einmal wegfallen zu lassen, wo es keine Chance gibt und wo auch wir bereit sein müssen, Transparenz zu äußern, indem wir auch anbieten, dass etwa die Raketensysteme in Rumänien in einer solchen Frage mitberücksichtigt werden, um auf diese Art und Weise einen neuen Ansatzpunkt zu finden, hier zu Gesprächen kommen. Transparenz ist hier alles, und dazu sollten Washington und Moskau bereit sein.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). – Mr President, I imagine that Mr Brok does know, Germany being a member of NATO, that the system in Deveselu is part of NATO and the German authorities have full access to all the capabilities there. This is why I will invite all of you to be cautious.

Now, Mr President, Mr Minister, we are now living in a new nuclear era, characterised by the development of new generations of nuclear missiles and launchers. Well, the hypersonic capabilities are just one part of the new realities. What is there to do then? In less than six months that will lead to the USA’s full withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), following the continued Russian violations of it, a constructive dialogue is still possible and urgently needed. As Europe was the main beneficiary and the remains the only target of all INF systems, Europe should push and should work with its allies, the US being the most important one, to guarantee the return to the negotiations of the two signatories: the United States and Russia.

Nevertheless, all efforts must also be made to preserve the Strategic Arms Reduction Treaty (START) agreement, which will soon experience quite the same situation as INF and to guarantee that the new developments, new update agreements should provide the necessary monitoring systems.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Kündigung des INF-Vertrags durch die USA und Russland ist ein schwerer Fehler. Aber die dürren, unengagierten Sätze, mit denen Herr Ciamba hier vier Minuten lang das sicherheitspolitische Eunuchentum der EU demonstriert hat – vor gerade mal 29 Abgeordneten – ist auch ein schwerer Fehler.

Herr Ciamba hat nicht gesprochen, als ginge es um eine Existenzfrage, sondern als ginge es um eine bürokratische Nebensache. Und was dieses Parlament diskutiert, interessiert ihn offensichtlich auch nicht. Herr Ciamba, könnten Sie mal versuchen, zuzuhören! Herr Ciamba, könnten Sie zuhören! Das passt gut zusammen – die Unengagiertheit und die Arroganz.

Wir wollen keinen Rüstungswettlauf. Ja, wir wollen auch keinen Regen. Aber was tun Sie? Nicht mit einem Wort haben Sie irgendetwas gesagt, welche Initiativen ergriffen werden sollten. Brok hat Vorschläge dazu gemacht. Machen Sie doch mal welche!

Wir müssen auch einbeziehen, dass China inzwischen in dieser Debatte eine Rolle spielt. Das erwähnen Sie gar nicht.

Wir Grüne sind dagegen. Entschieden dagegen, dass die Waffen, die durch INF gebannt waren, die Russland jetzt in Stellung bringt, auch auf unserer Seite stationiert werden. Wir kämpfen gegen diese Art von Nachrüstung. Aber das nützt uns alles nichts, wenn wir nicht europäisch gemeinsam aktiv werden, um zu verhindern, dass diese Eskalation kommt. Wachen Sie mal auf, bitte schön!

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Mr President, I think that what we are debating is a very serious security threat to Europe. We now face a real threat from Russian missiles. Once again, our cities and our continent are in focus and one could ask why that is. We are a long way from the time when President Obama went to Europe and talked about a world free of nuclear weapons. Now we have Trump in the White House withdrawing from the INF Treaty and also, in a way, undermining multilateralism.

In this serious situation we have to stand up as Europeans, believing in the rule of law and in treaties rather than in the law of force that we have been seeing on many sides around the world – Putin, as well as in the White House. So we have to stand up for multilateralism and we still have to fight for a world where we do not have proliferation and where we can once again see a future without nuclear arms and nuclear weapons.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). – Mr President, our aim was, and continues to be, to eliminate an entire class of nuclear arms. Indeed, I support the zero-option for all nuclear arms. As I’ve said before, my dream is to see the day when nuclear weapons will be banished from the face of the earth, who said that? Ronald Reagan.

And like my teacher and Security Studies Professor Harald Müller, I hope he will not be embarrassed, I would like to underline in today’s context that a European response is needed to the possible new arms race, in a new threatening world which doesn’t remember the balance carefully developed in the Cold War. I think European defence forces should also perhaps even reply with a nuclear component. Forgive me my radicalism here because Putin’s Russia doesn’t believe in deterrents, and thinks that the new arms race is the answer. We should show that we are ready for that and in that case, Bodil, we will have total peace. If we reply with force Putin will understand us, if not we’re finished.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Mr President, Mr Tarand, you said the European Union should have to reply with force to Mr Putin’s Russia. What kind of force do you have in mind? On what forces are the European Union’s security and defence now based?

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), blue-card answer. – Yes, I will only take 20 seconds.

I have in mind that a joint European defence force – being ridiculed as a federalist project – should have a German Commander-in-Chief and an English-speaking army equipped with the most modern resources and weapons.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, a Rússia não respeitou o Tratado do FMI e Trump, mais uma vez, decidiu fazer o jogo de Putin. Estados Unidos e Rússia partiram assim em escalada retaliatória para nos passar, de novo, para uma corrida aos armamentos nucleares, para uma era de agravado perigo nuclear, nem que seja por mau cálculo. E o que acontece ao Tratado START, com o objetivo de reduzir drasticamente o número de armas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia, que expira em 2021? O que acontece, face aos avanços tecnológicos que permitem nucleares supersónicos? Como reage a China? O que se faz quando a Europa está no centro geográfico da ameaça?

Não podemos deixar que a Europa volte a ser tabuleiro de xadrez entre os Estados Unidos e a Rússia. Não podemos ter medo e aceitar o que é inaceitável. Eu sou por uma política de zero no nuclear, deixando que se voltem, portanto, a multiplicar mísseis nucleares americanos no nosso solo.

Este é o tempo de a Europa da defesa, de facto, assumir-se política e militarmente com autonomia estratégica. É a única maneira de defendermos os nossos interesses, de falarmos alto e de impedirmos, de facto, o planeta de resvalar para a catástrofe.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Monsieur le Président, je trouve que la situation est grave parce que la fin du traité FNI (traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire) relance la course aux armements nucléaires, non seulement entre la Russie et les États-Unis, mais aussi pour toutes les puissances moyennes, comme l’Iran et l’Arabie Saoudite. C’est vraiment une menace directe pour l’Europe.

La fin du traité FNI acte l’obsolescence d’un traité qui a permis, sous la pression des militants écologistes et pacifistes, de réduire massivement le nombre de missiles nucléaires stationnés en Europe. La fin du traité FNI menace toute l’architecture des traités de non-prolifération, au premier rang desquels le TNP (traité sur la non-prolifération des armes nucléaires), signé en 1968, qui est le seul traité universel dont nous disposons aujourd’hui. Si les pays européens refusent d’accueillir plus longtemps des armes américaines sur leur territoire, ils bloqueront les ambitions du président Trump. Il faut aussi revoir le concept d’armes intermédiaires, entre 500 et 5 000 km, qui n’est plus adapté aux réalités du XXIe siècle, avec près d’une dizaine de puissances nucléaires et de nouveaux vecteurs.

Alors justement, l’Union européenne doit proposer rapidement un processus de médiation entre les États-Unis et la Russie. Il faut aussi proposer une zone dénucléarisée en Europe, ce qu’on appelle les ZEAN (les zones exemptes d’armes nucléaires), comme il en existe six reconnues dans le monde. Il faut aussi que l’ensemble des pays de l’Union européenne signe le traité d’interdiction des armes nucléaires. Voilà un signal fort qui serait donné pour arrêter l’escalade des armes nucléaires.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Herr Präsident! Ich bin als Kind in der Friedensbewegung in Ostdeutschland groß geworden und habe sehr wohl mitbekommen was es heißt, diese Gefahr eines Kriegs innerhalb Europas hier zu erleben.

Der INF-Vertrag hat vor dem Hintergrund der landgestützten atomaren Mittelstreckenwaffen Europa dreißig Jahre sicher gemacht. Deswegen haben insbesondere wir Europäer größtes Interesse, hier nun eine Neuaufsetzung aufzusetzen und zwar durch die USA und Russland, die sich beide an einen Tisch setzen müssen.

Russland muss dafür auch den in den letzten Jahren entwickelten Marschflugkörper abrüsten und endlich Transparenz herstellen. Es ist nicht die Zeit, Entwicklung und Neustationierung von Raketen zu diskutieren. Mittelstreckenraketen haben in Europa nichts mehr zu suchen. Darauf müssen wir setzen. Wir müssen darauf setzen, dass wir geschlossen mit einer Stimme sprechen. Das ist sehr wichtig, damit wir Russland und Amerika hier gemeinsam ansprechen können.

Europa muss Transparenz zeigen, auch in Bezug auf die Militärbasen und die Situation in Polen und Rumänien. Hier müssen wir dazu beitragen, dass wir erneut zu neuen Verhandlungen kommen können, damit auch der New-START-Vertrag nicht 2021 ausläuft, sondern wir hier weiter auf Abrüstung setzen.

 
  
 

(Διαδικασία «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wird uns wohl allen sehr schmerzlich bewusst, dass wir uns derzeit mit jedem Tag weiter von einer atomwaffenfreien Welt entfernen. Mit dem Außerkraftsetzen des INF-Vertrages stehen wir am Rande eines Wettrüstens, das die geltende internationale Ordnung völlig auf den Kopf zu stellen droht. Und wenn wir es nicht jetzt als Europäische Union schaffen, zusammenzuhalten, dann werden wir zum Spielfeld zwischen Amerika und Russland und zu einem neuen atomaren Schlachtfeld auf der Welt.

Ich fordere daher den Rat auf, Initiativen zu setzen und zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Es darf nicht sein, dass unsere Antwort ein Aufrüsten in Europa ist. Unsere Antwort muss sein, zu einer neuen Abrüstungskonferenz einzuladen, die bestehenden Verträge zu retten und weiterzuentwickeln und mit Transparenz und Offenheit ein Gegengewicht zu der Aufkündigung internationaler Verträge zu setzen.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η συνθήκη INF ήταν πραγματικά μια επιτυχία, διότι οδήγησε στον αφοπλισμό στη Γηραιά Ήπειρο. Αυτό βεβαίως ήταν σε μια φάση διαφορετική. Τώρα έχουμε έναν εντεινόμενο ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία. Είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να καταγγείλουν τη συμφωνία INF και προσπαθούν να βρουν να διάφορα πατήματα για να το κάνουν αυτό και αξιοποιούν, φυσικά, και την πολιτική της ίδιας της Ρωσίας. Αλλά αυτός που την πληρώνει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι στιγμής δεν άκουσα σοβαρές πρωτοβουλίες από την πλευρά του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Τι πρέπει να κάνει; Πώς θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Διότι, τελικά, το μεγάλο πρόβλημα θα το έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται, λοιπόν, πρωτοβουλίες στο ζήτημα αυτό, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε μία γενικότερη ρήξη και ανταγωνισμό γύρω από τους εξοπλισμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, στις 20 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Trump ανακοίνωσε την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συνθήκη INF, η οποία υπεγράφη το 1987 μεταξύ Reagan και Gorbachev και εξασφάλισε ότι οι δύο υπερδυνάμεις δεν θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Tώρα, όμως, τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Mε την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες, σημειωτέον, αποδέσμευσαν και τη Ρωσία από την αντίστοιχη υποχρέωση, δημιουργείται μια νέα στρατηγική πραγματικότητα στην Ευρώπη και τίθενται οι βάσεις για έναν στρατηγικό ανταγωνισμό που μοιραία θα εμπλέξει και τα πυρηνικά όπλα. Κατά την άποψή μου, ο πραγματικός λόγος για τον οποίον αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συνθήκη INF είναι ο εξής: η Ρωσία έχει αναπτύξει στη Συρία και στα σύνορά της με την Ουκρανία πυραυλικά συστήματα τα οποία απαγορεύουν τη διείσδυση των αμερικανικών αεροσκαφών και πλοίων στις περιοχές τις οποίες προστατεύουν τα συστήματα αυτά. Για να αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προσβάλουν από μεγάλες αποστάσεις τα εν λόγω συστήματα. Άρα, λοιπόν, πρέπει να εγκαταστήσουν στην ξηρά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ανάλογους με τους πυραύλους Tomahawk που εκτοξεύονται από υποβρύχια και πλοία και έχουν βεληνεκή 1.300 με 2.500 χιλιόμετρα. Οι Ρώσοι, από την πλευρά τους, έχουν αναπτύξει μια χερσαία παραλλαγή του συστήματος Kalibr, που έχει ανάλογα βεληνεκή. Άρα, λοιπόν, τούτων δοθέντων, αντιλαμβάνεστε ότι η Συνθήκη INF ανήκει πλέον οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Kwestionowanie bezpieczeństwa nie odbywa się poprzez słowa, ale odbywa się poprzez fakty, twarde fakty. Ale też odwrotnie. Słowami nie zapewnimy bezpieczeństwa, tylko właśnie adekwatną odpowiedzią poprzez fakty, poprzez minimum traktaty, poprzez określone porozumienia. Umowa INF przestaje obowiązywać, ale przestaje obowiązywać przede wszystkim dlatego, że jedna ze stron – krótko mówiąc – jej nie przestrzegała. Druga strona, czyli Stany Zjednoczone, wypowiadając tę umowę, próbują się dostosować do określonej sytuacji. Chcę wyraźnie podkreślić, że po to, aby przywrócić bezpieczeństwo, zwłaszcza to bezpieczeństwo, o którym rozmawiamy w Europie, potrzebne są twarde fakty, porozumienia, określone traktaty, ale też w niektórych wypadkach niestety mocniejsze fakty, aby tę drugą stronę – w tym wypadku Rosję – po prostu do tych traktatów przymusić. I o to apeluję.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, President Trump’s macho sabre-rattling and nationalistic calls of ‘America first’ have set the tone for dangerous political brinkmanship that puts all our lives at risk. In an era when we should be working more closely together for a sustainable peaceful world, Trump goes against the grain by abandoning partnership in favour of a regressive unilateral approach. By pulling out of the Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Treaty, Trump has not only put the possibility of nuclear confrontation in Europe back on the table, he has also hinted at a wider threat, that of world-scale military confrontation between the US and China.

France, Germany and the EU are defending the INF Treaty, whilst calling for greater Russian transparency. Britain’s response, however, has been at best ambiguous, with Defence Secretary Gavin Williamson quick to support Trump, saying Russia has made a mockery of the INF Treaty and must get its house in order.

Well, Trump, Putin, Williamson: three men high on testosterone playing dangerous games. Women campaigners won the battle against cruise missiles in the 1980s and women will once again oppose men’s war-mongering. We are organising.

 
  
MPphoto
 

  President. – Ms Ward, you have a blue-card question from Mr Bütikofer, do you accept it?

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Sorry, which group is this gentleman from? I’m happy to take a question from a Green.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), blue-card question. – You will like my question, my question is: was it President Trump who broke the INF or President Putin?

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D), blue-card answer.(inaudible) ... colleague is that it is men playing games with the lives of people around the world. War is a man’s game. Most of the speakers in this debate have been men, and if you look at who is in power on the Foreign Affairs Committee, who is doing all the warmongering? It is men, and my point is that women’s voices need to be heard at this level and it is women who make the peace and it is women who dismantled and got rid of the cruise missiles, the US missiles, they were on our land in the UK. I refuse for us to be another US state.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  George Ciamba, (President-in-Office of the Council) on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

Mr President, thank you for this important exchange. I think the importance of the preservation of the INF Treaty for European and global security, as well as our common preoccupation with increased stress to our security, has been very well highlighted.

I will not respond to the last point that was raised. I am here representing the High Representative, so I think it makes no sense if you take into account whom I represent here.

I would also like to refer to the fact that I think nobody here spoke as much as they should have about the allegation that the Russian Federation has begun producing and deploying new missiles, which could be aimed at Member States and which are not in compliance with Russia’s Treaty obligation. This deserved to be treated more seriously and needs to be resolved. This should happen through a responsible dialogue, including at the highest levels. The stakes are simply too high.

Now we come to the allegations concerning the NATO capabilities in Romania or Poland. We made it very public and it was very transparent –which is not the case for any of the Russian missiles – that we know what we have in these places and we made it very clear that this is not a violation or a prohibition of the possession of missiles, if there really is a defensive factor.

And I think it is not fair to say that the European Union is not doing enough to save the INF Treaty. The EU has a long record of speaking in support of INF Treaty preservation and implementation – both bilaterally in our contacts with the State parties and very publicly in multiple international fora like the United Nations General Assembly, the Conference of Disarmament in Geneva, the Review Conferences of the Nuclear Nonproliferation Treaty and on multiple other occasions.

The most recent example was the agreed EU statement delivered on 18 October 2018 at the First Committee (Disarmament Intelligence and Security) of the UN General Assembly in New York, which included the following passage: ‘We call on the Russian Federation to address serious concerns regarding its compliance with the INF Treaty in a substantial and transparent way. We ask the United States and the Russian Federation to remain engaged in active dialogue to preserve the INF Treaty and ensure its full and verifiable implementation, which is crucial for Europe and other regions’ security.’

So this is what I wanted to say and I think I will thank you on behalf of the High Representative for being part of the discussion today.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έξι προτάσεις ψηφίσματος.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.

 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου