Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Dokument ta' riflessjoni: Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030 (dibattitu)
 6.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom (dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020 (votazzjoni)
  8.2.L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votazzjoni)
  8.3.Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (votazzjoni)
  8.4.Il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (votazzjoni)
  8.5.Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm Pericles IV) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (votazzjoni)
  8.6.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) (votazzjoni)
  8.7.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni) (A8-0048/2019 - David Martin) (votazzjoni)
  8.8.Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (A8-0054/2019 - David Martin) (votazzjoni)
  8.9.Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni) (A8-0049/2019 - David Martin) (votazzjoni)
  8.10.Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (votazzjoni)
  8.11.Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (votazzjoni)
  8.12.It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport (A8-0022/2019 - Karima Delli) (votazzjoni)
  8.13.Rapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (votazzjoni)
  8.14.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (votazzjoni)
  8.15.Il-programm Ġustizzja (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (votazzjoni)
  8.16.L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Rapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Tassazzjoni ekwa għal soċjetà ġusta (dibattitu topiku)
 14.Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE (dibattitu)
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  16.1.Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (A8-0477/2018 - Emil Radev) (votazzjoni)
  16.2.In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (votazzjoni)
  16.3.Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (votazzjoni)
  16.4.Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (votazzjoni)
  16.5.Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (votazzjoni)
  16.6.GATS: l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (votazzjoni)
  16.7.Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (votazzjoni)
  16.8.L-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (votazzjoni)
  16.9.Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (votazzjoni)
  16.10.Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati (B8-0097/2019) (votazzjoni)
  16.11.L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali (B8-0071/2019) (votazzjoni)
  16.12.Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (votazzjoni)
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 19.Tkomplija tas-seduta
 20.Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE (dibattitu)
 21.L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 22.L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni (dibattitu)
 23.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor (dibattitu)
 24.Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita (dibattitu)
 25.Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank (dibattitu)
 26.NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (dibattitu)
 27.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (dibattitu)
 28.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 30.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1154 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5325 kb)
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Mejju 2019Avviż legali