Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg Revideret udgave

Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (forhandling)
MPphoto
 

  Jørn Dohrmann, Ordfører. – Hr. formand! Kære kollegaer! Dagen er kommet, hvor Parlamentet endelig skal tage stilling til en sag, jeg har brugt ganske lang tid på at arbejde med for at fremme. Parlamentet har nu chancen for at afkræve Kommissionen og medlemslandene, at de må gøre mere for at sikre dyrevelfærden under transport. Først og fremmest vil jeg gerne have lov til at rette en tak til mine kollegaer fra de andre grupper, som jeg har forhandlet med. Da arbejdet med betænkningen skulle til at starte, sagde jeg, at jeg ønskede alle partier involveret, og at de også skulle høres, så vi kunne sikre en så stærk tilslutning til betænkningen som muligt, ikke kun for vores skyld, men for dyrenes skyld. Nu er der ikke mere arbejde at gøre i denne omgang, og jeg håber derfor også, at mine kollegaer har følt sig involveret i betænkningens tilblivelse. Jeg vil i hvert fald gerne have lov til at udtrykke min taknemmelighed over for de mange konstruktive forslag og deres store samarbejdsvillighed. Det har gjort, at vi i dag står her og kan sige, at vi har gjort en indsats for de mange millioner af dyr, der transporteres i og ud af EU.

I dag er en god dag for dyrene, og det er fordi, vi opfordrer til, at transporttiderne for levende dyr må og skal reduceres. Vi vil have strengere og mere systematisk kontrol af transporterne og hårdere straffe til dem, der bryder reglerne og svækker dyrevelfærden. Vi ønsker i det hele taget at transportere færre levende dyr. I stedet for vil vi hellere transportere nedfrossen kød. Og nu hvor vi allerede taler om dyr, så jeg vil gerne have love til at adressere elefanten i rummet. I betænkningen stilles der krav til, at vi indstiller eksporten af levende dyr til slagtning til tredjelande, hvis disse lande ikke stiller de samme krav til deres dyrevelfærd, som vi har i EU. Og det er for nogen et kontroversielt krav. I en dansk avis kunne jeg læse en udtalelse fra et EPP-medlem, som kalder kravet for ekstremistisk! Hvis det er ekstremistisk at gå væk fra en praksis, hvor dyr strander ved EU-grænseovergange og står tæt stuvet sammen, tørster og overophedet gennem flere dage i træk vel at mærke, ja så må man gerne kalde mig for ekstremistisk. Jeg vil endda gerne tage det som en hædersbetegnelse. Jeg har selv været mellem Bulgarien og Tyrkiet ved grænsen og lavet et tilfældigt tjek af lastbiler, og der konstaterede vi, at man stod seks timer bare for at få papirarbejdet gjort. Og man kan også sige, at de stod i sol uden skygge, det var varmt, der var 30-35 grader. Man kunne konstatere, at der var født kalve undervejs, og derfor kunne man også konstatere, at det var dyr uden øremærker, dyrene var altså havnet i ingenmandsland. Reelt sender vi dyr ud på en rejse, hvor de bliver lovløse. I dette hus, hvor man ynder at lave regler om nærmest alt, er det mig lidt ubegribeligt, at eksempelvis et medlem fra EPP-Gruppen går så langt som til at kalde dette for en overdrivelse. For der er slet ingen gældende regler for disse dyr, der ender i eksempelvis Tyrkiet og Mellemøsten. Det må have en ende, så derfor vil jeg gerne på det kraftigste opfordre alle medlemmer til at stemme for punkt 88. At stille et sådant krav vil være en markering af, at vi vil have strammet op på reglerne, og at det er på høje tid, at vi løfter ambitionerne for velfærden for vores dyr. Det er det signal, vi sender med denne betænkning. Nu vil det så være op til Kommissionen og medlemslandene at følge trop. Vi har allerede nogle på papiret gode regler. Det står dog galt til med, at de overholder dem i de enkelte lande. Vi kan se, hvordan nogle medlemslande slet ikke fører tjek med lastbiler og forsendelser af dyr. Det betyder, at der er lande, hvor lovgivningen reelt set slet ikke har eksisteret. Det forringer dyrevelfærden, men fordrejer også konkurrencen på det indre marked. Vi har også lande, der indrapporter fuldstændig urealistisk høje kontroltal til Kommissionen. De dækker også over en ikke-gældende lovgivning. Her skal i den grad rettes op! Jeg er derfor glad for, at Kommissionen selv har indrømmet, at der skal gøres mere i forhold til indrapportering og kontrol. Det har Kommissionens egen repræsentant selv indrømmet under den høring, jeg arrangerede i december. Det er en gruppe af betænkningens anbefalinger, som der allerede nu handles på, på baggrund af den. Det er en god start! Nu må Kommissionen bare sørge for at reagere på de resterende anbefalinger, som dette parlament forhåbentlig har fremsat. Så det er nu på tide, at vi står bag dyrene.

 
Seneste opdatering: 5. juli 2019Juridisk meddelelse