Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0127/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0127/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0129

Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.7. Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2023) (B8-0127/2019)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Senhor Presidente, a humanidade avança quando protege todos os seres humanos por igual. Votei a favor deste relatório para que os direitos das pessoas LGBTI sejam protegidos de forma igual em toda a Europa. E para que se aprove a Diretiva contra a discriminação, bloqueada, até ao momento, no Conselho.

As pessoas LGBTI sofrem muito porque são atacadas, estigmatizadas, invisibilizadas, não reconhecidas. É necessário protegê-las porque são atacadas pela sua identidade, diversidade, orientação ou características sexuais. Por isso participo no Intergrupo LGBTI do Parlamento Europeu, para lutar pela sua igualdade.

Aumentaram os ataques de ódio por parte de grupos fascistas, embora estes sejam depreciados pela igreja católica e por grupos mais conservadores, que pintam o desenho do arco-íris, do arco da velha.

Membros da organização juvenil do meu partido vão ter de pagar três mil euros, porque visibilizar também é atacar. Para a Galiza Nova o meu apoio dentro Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! W rezolucji dotyczącej wykazu działań na rzecz osób LGBTI w punkcie 3 Parlament wzywa Komisję, by priorytetowo potraktowała w swoim programie na lata 2019–2024 działania na rzecz osób LGBTI. Moim zdaniem wyodrębnienie tego jako priorytetu świadczy o dyskryminacji, a z drugiej strony można by zapytać, dlaczego by nie traktować priorytetowo osób heteroseksualnych. Równie dziwacznie brzmi punkt ósmy. To już kolejna, nie wiem która rezolucja w sprawie LGBTI. Pytanie: czy naprawdę Parlament Europejski nie ma ważniejszych spraw niż zajmowanie się bez przerwy skłonnościami seksualnymi niektórych osób?

 
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου