Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 14 februari 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

19. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 5 juli 2019Juridische mededeling