Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 14. februar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning: se protokollen
 3.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 6.Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (forhandling)
 7.Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (afstemning)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (afstemning)
  10.3.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (afstemning)
  10.4.Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (afstemning)
  10.5.Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (afstemning)
  10.6.Medicinsk teknologivurdering (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (afstemning)
  10.7.Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU (A8-0198/2018 - Franck Proust) (afstemning)
  10.8.Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (afstemning)
  10.9.Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (afstemning)
  10.10.Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (afstemning)
  10.11.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (afstemning)
  10.12.Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (afstemning)
  10.13.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (afstemning)
  10.14.Interkønnedes rettigheder (B8-0101/2019) (afstemning)
  10.15.LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (B8-0127/2019) (afstemning)
  10.16.INF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (afstemning)
  10.17.NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (B8-0079/2019) (afstemning)
  10.18.Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (afstemning)
  10.19.Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (afstemning)
  10.20.Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (B8-0097/2019)
  11.3.Anvendelse af cannabis til medicinske formål (B8-0071/2019)
  11.4.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Interkønnedes rettigheder (B8-0101/2019)
  11.7.LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (B8-0079/2019)
  11.9.Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Andragender (jf. protokollen)
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 17.Større forespørgsler (forhandling)
 18.Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (forhandling)
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 20.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (689 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3177 kb)
Seneste opdatering: 5. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik