Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 14 februari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 3.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 6.Skydd av djur under transport inom och utanför EU (debatt)
 7.Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (debatt)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (omröstning)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (omröstning)
  10.3.Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (omröstning)
  10.4.Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (omröstning)
  10.5.Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (omröstning)
  10.6.Utvärdering av medicinsk teknik (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (omröstning)
  10.7.Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (A8-0198/2018 - Franck Proust) (omröstning)
  10.8.Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (omröstning)
  10.9.Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (omröstning)
  10.10.Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (omröstning)
  10.11.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (omröstning)
  10.12.Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (omröstning)
  10.13.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (omröstning)
  10.14.Intersexuella personers rättigheter (B8-0101/2019) (omröstning)
  10.15.Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (B8-0127/2019) (omröstning)
  10.16.INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (omröstning)
  10.17.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (B8-0079/2019) (omröstning)
  10.18.Skydd av djur under transport inom och utanför EU (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (omröstning)
  10.19.Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (omröstning)
  10.20.Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (B8-0097/2019)
  11.3.Användning av cannabis för medicinska ändamål (B8-0071/2019)
  11.4.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Intersexuella personers rättigheter (B8-0101/2019)
  11.7.Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (B8-0127/2019)
  11.8.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (B8-0079/2019)
  11.9.Skydd av djur under transport inom och utanför EU (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Framställningar: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 17.Större interpellationer (debatt)
 18.Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (debatt)
 19.Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (689 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3177 kb)
Senaste uppdatering: 5 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy