Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 11. marca 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Otázka zlučiteľnosti poverenia poslanca: pozri zápisnicu
 7.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Žiadosť o naliehavý postup (článok 54 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Program práce
 17.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) - Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) (rozprava)
 18.Program Európsky zbor solidarity (rozprava)
 19.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ - Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (rozprava)
 20.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (rozprava)
 21.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve - Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (rozprava)
 22.Európska iniciatíva občanov (rozprava)
 23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
 24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (stručná prezentácia)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
 28.Skončenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (584 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3016 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne oznámenie