Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

18. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
Anföranden på video
PV
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande