Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 12. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Beslutning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154): se protokollen
 4.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 5.Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (forhandling)
 7.Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  9.1.Anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (afstemning)
  9.2.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  9.3.Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  9.4.Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (B8-0147/2019) (afstemning)
  9.5.Elektronisk godstransportinformation (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (afstemning)
  9.6.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.7.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.8.Protokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (A8-0070/2019 - József Nagy) (afstemning)
  9.9.Bemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (afstemning)
  9.10.Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (afstemning)
  9.11.Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (afstemning)
  9.12.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (afstemning)
  9.13.Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (afstemning)
  9.14.Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (afstemning)
  9.15.Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (afstemning)
  9.16.Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (afstemning)
  9.17.EU's forordning om cybersikkerhed (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (afstemning)
  9.18.Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (afstemning)
  9.19.Det europæiske borgerinitiativ (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (afstemning)
  9.20.Import af kulturgenstande (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (afstemning)
  9.21.Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (afstemning)
  9.22.Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (afstemning)
  9.23.Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (afstemning)
  9.24.Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (A8-0075/2019 - Soraya Post) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.EU's forordning om cybersikkerhed (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Det europæiske borgerinitiativ (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (forhandling)
 16.Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (forhandling)
 17.Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning): se protokollen
 18.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning): se protokollen
 19.Nødsituation i Venezuela (forhandling)
 20.Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (forhandling)
 21.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan - Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (forhandling)
 22.Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (forhandling)
 23.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (forhandling)
 24.EU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge (forhandling)
 25.Visuminformationssystemet (forhandling)
 26.Asyl- og Migrationsfond (forhandling)
 27.Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa (forhandling)
 28.Fond for Intern Sikkerhed (forhandling)
 29.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 30.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 31.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1246 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5632 kb)
Seneste opdatering: 8. juli 2019Juridisk meddelelse