Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Revidované vydanie

Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava)
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, Rapporteur. – Vážený pán predseda, ďakujem svojmu spoluspravodajcovi Petrovi Silva Pererazovi za skvelú spoluprácu. Ďakujem tieňovým spravodajcom, rovnako aj našim poradcom a spolupracovníkom za výbornú prácu.

Rád by som zdôraznil, že členské štáty nedokážu sami riešiť systémové riziká, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu Európskej únie. To nie je len o profitujúcich firmách, ktoré spomenul pán Marušík, ale aj o otrasoch, ktoré v globalizovanej ekonomike môžu postihnúť aj tieto profitujúce firmy a spolu s nimi stiahnuť do problémov celé regióny, štáty a problémy rozšíriť aj do iných krajín. Na riešenie takýchto ohrození potrebujeme mať nástroje. Súčasný medzivládny charakter Európskeho stabilizačného mechanizmu znižuje jeho schopnosť efektívne reagovať na hospodárske a finančné otrasy. Preto budúce začlenenie Európskeho mechanizmu stability do právneho rámca Európskej únie posilní jeho akcieschopnosť a efektívnosť. Dovtedy, kým sa tak stane, požadujeme, aby sa v krátkodobom horizonte uskutočnila zmysluplná reforma prostredníctvom revízie zmluvy o Európskom stabilizačnom mechanizme bez toho, aby bol dotknutý ambicióznejší vývoj budúcnosti.

Tu nie je na mieste individualizmus. Len spoločným úsilím prinesieme väčšie istoty a stabilitu pre eurozónu a v konečnom dôsledku pre celú Európsku úniu.

 
Posledná úprava: 26. júna 2019Právne oznámenie