Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (debata)
MPphoto
 

  Julia Pitera, zastępca sprawozdawcy. – Panie Przewodniczący! Rok temu debatowaliśmy nad przeglądem rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, opiece rodzicielskiej i uprowadzeniu dziecka za granicę. Ponieważ prace Rady zaowocowały bardzo rozbudowanym tekstem, z zadowoleniem trzeba przyjąć decyzję Rady, by zwrócić się do Parlamentu z prośbą o ponowną konsultację.

Parlament Europejski poparł zdecydowaną większością poprzednie sprawozdanie posła Zwiefki, wskazując kilka obszarów, które były dla nas szczególnie ważne: wysłuchanie dziecka, zastosowanie mediacji w sprawach rodzinnych oraz umieszczenie dziecka poza rodziną. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że wszystkie te kwestie zostały ujęte w tekście końcowym. Jest to szczególnie ważne w często trudnej sytuacji, jaką jest decyzja sądu o umieszczeniu dziecka poza jego rodziną biologiczną.

Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że to nadal sąd będzie decydował o tym, czy dziecko zostanie umieszczone w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczej czy u krewnych po wzięciu pod uwagę pochodzenia i środowiska kulturowego, w jakim dziecko dotąd przebywało. Nowe przepisy o współpracy między odpowiednimi służbami pozwolą na dostarczenie wiarygodnych informacji i podjęcie decyzji przez sąd w najlepszym interesie dziecka. Należy jednak przestrzec przed fałszywą interpretacją tego przepisu, który jakoby nakazuje sądom wydanie dziecka danej narodowości rodzinie z tego samego kraju. To nadal sąd niezależnie o tym zadecyduje.

Także nowe, bardziej szczegółowe przepisy i zasady ustalania jurysdykcji w sprawach o przyznanie opieki rodzicielskiej są dobrym rozwiązaniem. Punktem wyjścia nadal pozostaje sąd kraju, w którym dziecko ma pobyt stały, jednak przewidziano szczegółowo opisane sytuacje wyjątkowe. Teraz także zgoda obu rodziców może determinować zmiany jurysdykcji lub sam sąd mający jurysdykcję może zdecydować, że inny sąd – ze względu na dobro dziecka – może być odpowiedniejszy do przeprowadzenia sprawy.

Pojawia się też nowy artykuł w procedurze powrotu dziecka po uprowadzeniu rodzicielskim, który odnosi się do decyzji odmowy powrotu dziecka na podstawie art. 13 konwencji haskiej. Dotyczy on sytuacji, w której sąd czy urząd wezwany do wydania dziecka udowodni, że powrót jest niemożliwy ze względu na dobro dziecka. Chodzi tu o dramatyczne sytuacje, gdy dziecko doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Jest to dobry zapis, który jasno określa procedurę, według której należy postępować.

Ponadto, jak domagał się tego Parlament Europejski, zniesiona została procedura egzekwatury, czyli poświadczenia uznania wyroku sądu w innym państwie członkowskim.

Pomimo że ustalenie wspólnego stanowiska zajęło Radzie ponad dwa lata, należy uznać, że państwa członkowskie stanęły na wysokości zadania. W tekście Rady wzięto pod uwagę wiele możliwych scenariuszy, które zdarzają się w sprawach o opiekę nad dzieckiem i przy uprowadzeniach rodzicielskich, gdzie często nic nie jest czarno-białe. Prezentowany tekst zaadaptowany został do skomplikowanych sytuacji życiowych, w jakich znajdują się nasi obywatele, a przede wszystkim dzieci. W wielu miejscach podkreśla się, że sąd ma brać pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka jako wyznacznik w podejmowaniu decyzji. Z tego względu powinniśmy poprzeć projekt sprawozdania, który dziś w imieniu posła Tadeusza Zwiefki prezentuję i który aprobuje ostateczny tekst Rady.

 
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna