Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling