Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 13. ožujka 2019. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje): vidi zapisnik
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 4.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 5.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke: vidi zapisnik
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 7.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik: vidi zapisnik
 8.Klimatske promjene (rasprava)
 9.Nastavak zasjedanja
 10.Priprema sjednice Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)
 11.Glasovanje
  11.1.Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (glasovanje)
  11.2.Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  11.3.Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (glasovanje)
  11.4.Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (glasovanje)
  11.5.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (glasovanje)
  11.6.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (glasovanje)
  11.7.Sudjelovanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (glasovanje)
  11.8.Područje djelovanja i mandat posebnih predstavnika EU-a (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (glasovanje)
  11.9.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (glasovanje)
  11.10.Vizni informacijski sustav (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  11.11.Fond za azil i migracije (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (glasovanje)
  11.12.Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (glasovanje)
  11.13.Fond za unutarnju sigurnost (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (glasovanje)
  11.14.Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (glasovanje)
  11.15.Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (glasovanje)
  11.16.Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (glasovanje)
  11.17.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (glasovanje)
  11.18.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (glasovanje)
  11.19.Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (glasovanje)
  11.20.Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije (glasovanje)
  11.21.Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ( - Ismail Ertug) (glasovanje)
  11.22.Europa koja štiti: Čist zrak za sve (B8-0156/2019) (glasovanje)
  11.23.Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (glasovanje)
  11.24.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
  12.1.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Vizni informacijski sustav (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Fond za azil i migracije (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fond za unutarnju sigurnost (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Europa koja štiti: Čist zrak za sve (B8-0156/2019)
  12.9.Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 14.Nastavak zasjedanja
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 16.Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a (rasprava)
 17.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (rasprava)
 18.Nastavak zasjedanja
 19.Glasovanje
  19.1.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara (A8-0084/2019 - Julia Reda) (glasovanje)
  19.2.Izmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (glasovanje)
  19.3.Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0009/2019 - Karima Delli) (glasovanje)
  19.4.Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (glasovanje)
  19.5.Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (glasovanje)
  19.6.Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (glasovanje)
  19.7.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin (B8-0138/2019) (glasovanje)
  19.8.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (glasovanje)
  19.9.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (glasovanje)
  19.10.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (glasovanje)
  19.11.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid (B8-0139/2019) (glasovanje)
  19.12.Izvješće o Turskoj za 2018. (A8-0091/2019 - Kati Piri) (glasovanje)
  19.13.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (glasovanje)
  19.14.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (glasovanje)
 20.Obrazloženja glasovanja: vidi zapisnik
 21.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 22.Nastavak zasjedanja
 23.Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti (rasprava)
 24.Osnivanje Europskog monetarnog fonda (rasprava)
 25.Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu (rasprava)
 26.Smjernice za proračun za 2020. - dio III. (rasprava)
 27.Stanje u Nikaragvi (rasprava)
 28.Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (rasprava)
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1232 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (5775 kb)
Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna napomena