Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2019. március 13., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések): lásd a jegyzokönyvet
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 5.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok: lásd a jegyzokönyvet
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 8.Éghajlatváltozás (vita)
 9.Az ülés folytatása
 10.Az Európai Tanács 2019. március 21–22-i ülésének előkészítése és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése (vita)
 11.Szavazások órája
  11.1.Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (szavazás)
  11.2.Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatossága (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (szavazás)
  11.3.Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (szavazás)
  11.4.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (szavazás)
  11.5.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (szavazás)
  11.6.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (szavazás)
  11.7.Norvégiának, Izlandnak, Svájcnak és Liechtensteinnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvétele (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (szavazás)
  11.8.Az EU különleges képviselőinek hatásköre és megbízatása (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (szavazás)
  11.9.A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (szavazás)
  11.10.Vízuminformációs Rendszer (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (szavazás)
  11.11.Menekültügyi és Migrációs Alap (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (szavazás)
  11.12.A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (szavazás)
  11.13.Belső Biztonsági Alap (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (szavazás)
  11.14.A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (szavazás)
  11.15.Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (szavazás)
  11.16.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (szavazás)
  11.17.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (szavazás)
  11.18.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (szavazás)
  11.19.Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok (szavazás)
  11.20.Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek (szavazás)
  11.21.A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai ( - Ismail Ertug) (szavazás)
  11.22.Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (B8-0156/2019) (szavazás)
  11.23.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (szavazás)
  11.24.Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
  12.1.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Vízuminformációs Rendszer (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Menekültügyi és Migrációs Alap (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Belső Biztonsági Alap (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek! (B8-0156/2019)
  12.9.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 14.Az ülés folytatása
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 16.Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (vita)
 17.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (vita)
 18.Az ülés folytatása
 19.Szavazások órája
  19.1.Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata (A8-0084/2019 - Julia Reda) (szavazás)
  19.2.A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (szavazás)
  19.3.Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása (A8-0009/2019 - Karima Delli) (szavazás)
  19.4.A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (szavazás)
  19.5.Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (szavazás)
  19.6.A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (szavazás)
  19.7.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Megengedett szermaradékanyag-határértékek bizonyos termékekben, illetve azok felületén, többek között a klotianidin tekintetében (B8-0138/2019) (szavazás)
  19.8.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica (B8-0141/2019) (szavazás)
  19.9.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukorica (B8-0140/2019) (szavazás)
  19.10.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica (B8-0142/2019) (szavazás)
  19.11.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a tiakloprid (B8-0139/2019) (szavazás)
  19.12.ATörökországról szóló, 2018. évi jelentés (A8-0091/2019 - Kati Piri) (szavazás)
  19.13.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (szavazás)
  19.14.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (szavazás)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvet
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 22.Az ülés folytatása
 23.A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet (vita)
 24.Az Európai Valutaalap létrehozása (vita)
 25.A légi közlekedés területén zajló verseny védelme (vita)
 26.A 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (vita)
 27.A nicaraguai helyzet (vita)
 28.A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele (vita)
 29.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 30.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1232 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5775 kb)
Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat