Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 13 maart 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 8.Klimaatverandering (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 11.Stemmingen
  11.1.Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (stemming)
  11.2.Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  11.3.Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (stemming)
  11.4.Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (stemming)
  11.5.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (stemming)
  11.6.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (stemming)
  11.7.Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (stemming)
  11.8.Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (stemming)
  11.9.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (stemming)
  11.10.Visuminformatiesysteem (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (stemming)
  11.11.Fonds voor asiel en migratie (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (stemming)
  11.12.Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (stemming)
  11.13.Fonds voor interne veiligheid (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (stemming)
  11.14.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (stemming)
  11.15.Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (stemming)
  11.16.Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (stemming)
  11.17.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (stemming)
  11.18.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (stemming)
  11.19.Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (stemming)
  11.20.Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (stemming)
  11.21.Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ( - Ismail Ertug) (stemming)
  11.22.Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (B8-0156/2019) (stemming)
  11.23.Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (stemming)
  11.24.Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Visuminformatiesysteem (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Fonds voor asiel en migratie (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fonds voor interne veiligheid (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (B8-0156/2019)
  12.9.Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (debat)
 17.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 - Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (debat)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Stemmingen
  19.1.Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (A8-0084/2019 - Julia Reda) (stemming)
  19.2.Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (stemming)
  19.3.Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie (A8-0009/2019 - Karima Delli) (stemming)
  19.4.Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (stemming)
  19.5.Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (stemming)
  19.6.Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (stemming)
  19.7.Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin (B8-0138/2019) (stemming)
  19.8.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (stemming)
  19.9.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (stemming)
  19.10.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (stemming)
  19.11.Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid (B8-0139/2019) (stemming)
  19.12.Verslag 2018 over Turkije (A8-0091/2019 - Kati Piri) (stemming)
  19.13.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (stemming)
  19.14.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (stemming)
 20.Stemverklaringen: zie notulen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (debat)
 24.Instelling van het Europees Monetair Fonds (debat)
 25.Bescherming van de mededinging in de luchtvaart (debat)
 26.Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (debat)
 27.Situatie in Nicaragua (debat)
 28.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (debat)
 29.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 30.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1232 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5775 kb)
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling