Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (keskustelu)
 7.GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpano (keskustelu)
 8.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Kazakstanin ihmisoikeustilanne
  8.2.Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
  8.3.Guatemalan ihmisoikeustilanne
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Äänestykset
  11.1.Kazakstanin ihmisoikeustilanne (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (äänestys)
  11.2.Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (äänestys)
  11.3.Guatemalan ihmisoikeustilanne (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (äänestys)
  11.4.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  11.5.GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpano (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  11.6.Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.7.Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (äänestys)
  11.8.Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (äänestys)
  11.9.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (äänestys)
  11.10.Sebastiano Laviolan nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.11.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.12.Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.13.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (äänestys)
  11.14.Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (B8-0176/2019) (äänestys)
  11.15.Ilmastonmuutos (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (äänestys)
  11.16.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (B8-0163/2019) (äänestys)
  11.17.Euroopan valuuttarahaston perustaminen (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (äänestys)
  11.18.Nicaraguan tilanne (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (äänestys)
  11.19.Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpano (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Ilmastonmuutos (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (B8-0163/2019)
  12.9.Nicaraguan tilanne (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä (keskustelu)
 17.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (keskustelu)
 18.Poslanecký mandát
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (791 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3266 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus