Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Peticijos (žr. protokolą)
 4.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 5.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 6.Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (diskusijos)
 7.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (diskusijos)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  8.1.Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
  8.2.Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis
  8.3.Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Pasveikinimo žodžiai
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Žmogaus teisių padėtis Kazachstane (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (balsavimas)
  11.2.Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (balsavimas)
  11.3.Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (balsavimas)
  11.4.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  11.5.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  11.6.Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  11.7.Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (balsavimas)
  11.8.2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  11.9.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (balsavimas)
  11.10.Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  11.11.Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  11.12.Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  11.13.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (balsavimas)
  11.14.Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (B8-0176/2019) (balsavimas)
  11.15.Klimato kaita (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (balsavimas)
  11.16.Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (B8-0163/2019) (balsavimas)
  11.17.Europos valiutos fondo įsteigimas (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (balsavimas)
  11.18.Padėtis Nikaragvoje (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (balsavimas)
  11.19.Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
  12.1.Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.2018 m. ataskaita dėl Turkijos (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Klimato kaita (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (B8-0163/2019)
  12.9.Padėtis Nikaragvoje (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 16.Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje (diskusijos)
 17.Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės (diskusijos)
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 19.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 20.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (791 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3266 kb)
Atnaujinta: 2019 m. liepos 8 d.Teisinis pranešimas