Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 14 martie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 3.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 4.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 6.Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)
 7.Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (dezbatere)
 8.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Situația drepturilor omului în Kazahstan
  8.2.Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului
  8.3.Situația drepturilor omului în Guatemala
 9.Reluarea şedinţei
 10.Urări de bun venit
 11.Votare
  11.1.Situația drepturilor omului în Kazahstan (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (vot)
  11.2.Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (vot)
  11.3.Situația drepturilor omului în Guatemala (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (vot)
  11.4.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  11.5.Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (vot)
  11.6.Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (vot)
  11.7.Protecția concurenței în domeniul transportului aerian (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (vot)
  11.8.Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (vot)
  11.9.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (vot)
  11.10.Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (vot)
  11.11.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (vot)
  11.12.Numirea președintelui Autorității Bancare Europene (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (vot)
  11.13.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (vot)
  11.14.Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (B8-0176/2019) (vot)
  11.15.Schimbările climatice (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (vot)
  11.16.Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (B8-0163/2019) (vot)
  11.17.Înființarea Fondului Monetar European (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (vot)
  11.18.Situația în Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (vot)
  11.19.Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (vot)
 12.Explicații privind votul
  12.1.Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Raport pe 2018 referitor la Turcia (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Schimbările climatice (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (B8-0163/2019)
  12.9.Situația în Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Reluarea şedinţei
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 16.Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură (dezbatere)
 17.Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (dezbatere)
 18.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (791 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (3266 kb)
Ultima actualizare: 8 iulie 2019Notă juridică