Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 14. marca 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)
 7.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  8.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv
  8.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Oficiálne privítanie
 11.Hlasovanie
  11.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (hlasovanie)
  11.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (hlasovanie)
  11.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (hlasovanie)
  11.4.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  11.5.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  11.6.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  11.7.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (hlasovanie)
  11.8.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (hlasovanie)
  11.9.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (hlasovanie)
  11.10.Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  11.11.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  11.12.Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  11.13.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (hlasovanie)
  11.14.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (B8-0176/2019) (hlasovanie)
  11.15.Zmena klímy (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (hlasovanie)
  11.16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (B8-0163/2019) (hlasovanie)
  11.17.Zriadenie Európskeho menového fondu (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (hlasovanie)
  11.18.Situácia v Nicarague (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (hlasovanie)
  11.19.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Správa o Turecku za rok 2018 (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Zmena klímy (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (B8-0163/2019)
  12.9.Situácia v Nicarague (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie prerušeného rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (rozprava)
 17.Základné práva osôb afrického pôvodu (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (791 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3266 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne oznámenie