Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 14 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Framställningar: se protokollet
 4.Könsbalans i samband med nomineringar inom ramen för EU:s ekonomi och valutafrågor (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (debatt)
 7.Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (debatt)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
  8.2.Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
  8.3.Människorättssituationen i Guatemala
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Välkomsthälsning
 11.Omröstning
  11.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (omröstning)
  11.2.Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (omröstning)
  11.3.Människorättssituationen i Guatemala (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (omröstning)
  11.4.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  11.5.Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  11.6.Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.7.Skydd av konkurrensen inom luftfarten (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (omröstning)
  11.8.Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (omröstning)
  11.9.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (omröstning)
  11.10.Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.11.Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.12.Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.13.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (omröstning)
  11.14.Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (B8-0176/2019) (omröstning)
  11.15.Klimatförändringar (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (omröstning)
  11.16.Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (B8-0163/2019) (omröstning)
  11.17.Inrättande av Europeiska valutafonden (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (omröstning)
  11.18.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (omröstning)
  11.19.Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Rapport för 2018 om Turkiet (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Klimatförändringar (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (B8-0163/2019)
  12.9.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Djurskyddsregler inom vattenbruket (debatt)
 17.Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (791 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3266 kb)
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande