Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (debatt)
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, Föredragande. – Herr talman! Om några dagar ska vi ju ställa om klockan till sommartid igen. Det blir andra gången det senaste halvåret som vi ändrar på våra klockor. Den här tidsomställningen, som vi genomför två gånger per år, har vi haft under flera årtionden. Syftet när tidsomställningen infördes var att vi skulle spara energi. Men så är det inte längre. Med ny teknik och andra levnadsvanor så tjänar vi ingenting på omställningen. Vi sparar inte energi.

Jag har varit Europaparlamentariker i tio år och under de här åren har jag fått otaliga mejl och brev och samtal från människor i en rad olika frågor. Men en av de frågor som har återkommit med jämna mellanrum är att man mår dåligt av tidsomställningen. De som påverkas, påverkas olika mycket. För en del är det inte så stora besvär, andra reagerar mycket starkt. Det är framför allt sårbara grupper som barn, äldre, långtidssjuka och grupper som redan har fysiska, och kanske ibland psykiska, problem som drabbas av omställningen. Mot den bakgrunden är det mycket rimligt att vi ser över systemet med den säsongsbaserade tidsomställningen. Den ger inget energisparande. Den leder sannolikt till negativ påverkan på många människor.

Med start i namninsamlingar och medborgarinitiativ från människor i olika EU-länder har vi i Europaparlamentet fått del av väldigt många medborgares åsikter och upplevelser. Det finns faktiskt inget annat ämne som har berört och engagerat så många EU-medborgare – vanliga EU-medborgare som inte är djupt engagerade i politik – som tidsomställningen. Massor av människor hör av sig. De gör det i brev till oss i Europaparlamentet, de gjorde det genom en enkät som kommissionen genomförde förra året. Det handlar om miljontals européer. Och då är det faktiskt dags att vi som förtroendevalda lyssnar på dessa reaktioner.

Jag har det senaste halvåret, i samband med att vi bytte till vintertid, arbetat fram ett förslag om att avskaffa tidsomställningen. Det har sedan förberetts och röstats igenom i sju av parlamentets olika utskott, vilket bland annat också visar hur många områden som berörs av den här tidsomställningen. Förslaget är nu att vi ska avskaffa tidsomställningen hösten 2021. Det ger medborgarna ett väldigt tydligt besked om att vi har lyssnat och samtidigt ger vi också till berörda parter tydliga besked om att vår inre marknad ska ha gott om tid för att ställa om och inte påverkas negativt. Den måste ske på ett organiserat sätt, denna omställning, så att vi fortsättningsvis har en välfungerande inre marknad när det gäller transporter och en massa andra saker.

Avskaffandet innebär att EU:s medlemsländer måste ta ställning till vilken permanent standardtid de ska välja att ha därefter. Det måste självklart också ske på ett organiserat och koordinerat sätt. Vi får förstås inte skapa ett lapptäcke av olika tider i EU. Därför föreslår jag också att medlemsländerna måste samarbeta med varandra när de ska välja tid och att de ska informera varandra och kommissionen senaste våren 2020. Men bort med den onödiga tidsväxlingen. Jag hoppas att alla lyssnar och röstar för.

 
Senaste uppdatering: 5 juli 2019Rättsligt meddelande