Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Редактирана версия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)
MPphoto
 

  Искра Михайлова, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. – г-н Председател, г-н Комисар, комисията по регионално развитие в своето становище отбелязва със задоволство постоянното намаление през последните години на изчисления процент грешки за разходите по функция икономическо, социално и териториално сближаване.

На практика намалението е сериозно, от 4,8% за 2016 г. до 3% за 2017 г. Грешките във финансовите инструменти, недопустимите разходи и декларациите за недопустими разходи са допринесли в най-голяма степен за изчисления процент грешки в политиката на сближаване. Някои от установените грешки са свързани със специфични случаи и по тях вече са предприети действия за смекчаване на последиците.

Приветстваме увеличената бюджетна гъвкавост вследствие на междинния преглед на Многогодишната финансова рамка, но считаме, че ще се наложи да бъдат предприети допълнителни мерки за повишаване на гъвкавостта и опростяването.

 
Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация