Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)
MPphoto
 

  Wim van de Camp, Rapporteur. – Voorzitter, in aansluiting op mevrouw Kyllönen kan ik bevestigen dat het mobiliteitspakket I een geïntegreerd pakket is van detachering, cabotage en rij- en rusttijden. We hebben de afgelopen weken en dagen allemaal gemerkt dat het een politiek zwaar onderwerp is dat raakt aan de kern van de interne markt van de Europese Unie.

In mijn dossier rij- en rusttijden gaat het om het verbeteren van de werkomstandigheden van de chauffeurs. Dan gaat het niet zozeer om de dagelijkse werk- en rusturen, dat is in een ander dossier geregeld. Daar komen we niet aan. Het gaat met name over de rusttijden 's nachts en in de weekenden. De belangrijkste vraag is waar een chauffeur die weekendrust doorbrengt. We hebben gezien dat er op dit moment langs vele Europese wegen illegaal geparkeerd wordt. Daar zijn geen sanitaire voorzieningen. Daar is geen keuken. Dat proberen we op te lossen met dit dossier en het voorstel van de Europese Commissie. Wij worden in dat opzicht gestuurd en belemmerd door het Europese Hof in Luxemburg. Dat heeft bepaald dat de reguliere weekendrust niet meer in de cabine mag worden doorgebracht. Daarvoor hebben wij geprobeerd een oplossing te zoeken door dat te verbieden, maar wel met een fatsoenlijke overgangstermijn.

Een ander element in dit dossier is wanneer de chauffeur naar huis gaat. Wij willen geen nomadenchauffeurs die langer dan vier weken van huis zijn. Zij moeten op tijd naar huis en hun werkgever moet dat garanderen, maximaal in een termijn van vier weken.

Resteert de korte weekendrust: die kan op de beveiligde en goed uitgeruste parkeerplaatsen worden doorgebracht.

Een bijzonder onderdeel van dit dossier zijn de buschauffeurs. U weet het, mevrouw de Voorzitter, passagiers zijn geen containers. Voor de buschauffeurs hebben wij iets meer flexibiliteit nodig. Geen 16 uur werk, zoals sommige leden van de S&D-Fractie beweren, maar wel iets meer flexibiliteit, zeker als het gaat om de zogenaamde 12-dagenregeling.

Voorzitter, een belangrijk onderdeel in dit dossier en de andere twee is de handhaving. Mevrouw Kyllönen sprak daar al over en het is er alles aan gelegen om op 1 januari 2024 de zogenaamde slimme tachograaf tweede generatie geïntroduceerd te hebben. Daarnaast speelt inderdaad het probleem van de postbusbedrijven, een fenomeen dat wij koste wat kost moeten aanpakken en bestrijden.

Voorzitter, tot slot nog iets over cabotage en detachering. Wij moeten ervoor oppassen dat we met te strenge wetgeving de flexibiliteit van de interne markt aanpakken respectievelijk belemmeren. We hebben op dit moment een groot chauffeurstekort van meer dan 50 000 mensen in Europa en het is zaak dat dat chauffeurstekort met flexibiliteit wordt opgelost en met goede werkomstandigheden.

 
Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2019Juridische mededeling