Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Debates
Miércoles 27 de marzo de 2019 - Estrasburgo Edición revisada

17. Reanudación de la sesión
Vídeo de las intervenciones
PV
 

(La seduta è ripresa alle 17.01)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěl vznést procesní námitku. Na základě článku 182a jednacího řádu vznáším procesní námitku týkající se platnosti hlasování o zprávě Voss (JURI) A8-0245/2018 o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Při hlasování o požadavku hlasovat o předložených pozměňovacích návrzích bylo 312 poslanců pro a proti bylo 317 poslanců. Zpětně ale hlasování změnilo 13 poslanců, kteří chtěli hlasovat pro možnost, aby bylo zvlášť hlasováno o pozměňovacích návrzích.

Já Vás, pane předsedající, tímto žádám a chci poprosit předsedu Evropského parlamentu o rozhodnutí hlasovat o tomto požadavku zítra znovu, protože bylo zřejmé, že řada poslanců EP, kteří změnili své hlasování, byli při hlasování uvedeni v omyl.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Collega, la ringrazio dell'osservazione. Le devo però purtroppo comunicare che, a norma del regolamento, le correzioni di voto non modificano il risultato del voto stesso.

Pertanto, le correzioni che intervengono successivamente al voto sono possibili, come lei ben sa, e sono poi registrate e pubblicate, ma non possono cambiare il risultato finale della votazione.

Trasmetterò pertanto la sua istanza al Presidente; però le dico fin d'ora che il regolamento, purtroppo, su questo punto è molto chiaro.

 
Última actualización: 28 de junio de 2019Aviso jurídico