Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 27. ožujka 2019. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Priopćenje predsjedništva
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik: vidi zapisnik
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 5.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 6.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke: vidi zapisnik
 7.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. (rasprava)
 8.Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa - Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa - Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa (rasprava)
 9.Sastav klubova zastupnika : vidi zapisnik
 10.Glasovanje
  10.1.Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  10.2.Opći aranžmani za trošarine (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (glasovanje)
  10.3.Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  10.4.Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (glasovanje)
  10.5.Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
  11.1.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 13.Nastavak zasjedanja
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 15.Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (rasprava)
 16.Gnojidbeni proizvodi EU-a (rasprava)
 17.Nastavak zasjedanja
 18.Glasovanje
  18.1.Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (glasovanje)
  18.2.Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (glasovanje)
  18.3.Tržište financijskih instrumenata (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (glasovanje)
  18.4.Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (glasovanje)
  18.5.Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (glasovanje)
  18.6.Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (glasovanje)
  18.7.Gnojidbeni proizvodi EU-a (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (glasovanje)
  18.8.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (A8-0382/2018 - Laura Agea) (glasovanje)
  18.9.Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (glasovanje)
  18.10.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (glasovanje)
  18.11.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (glasovanje)
  18.12.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju (B8-0214/2019) (glasovanje)
  18.13.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (B8-0215/2019) (glasovanje)
  18.14.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (glasovanje)
  18.15.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (glasovanje)
  18.16.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (glasovanje)
  18.17.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (glasovanje)
  18.18.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida (B8-0221/2019) (glasovanje)
  18.19.Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (glasovanje)
 19.Glasovanje: vidi zapisnik
 20.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 21.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) (rasprava)
 22.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (rasprava)
 23.Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (rasprava)
 24.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija - Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza (rasprava)
 25.Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja (rasprava)
 26.Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa (rasprava)
 27.Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (rasprava)
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1078 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (5099 kb)
Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2019.Pravna napomena